Bảo hộ thương hiệu trên 60 quốc gia (SB Law) đại diện sở hữu công nghiệp được cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số 417/QĐ-SHTT Cục Sở Hữu Trí Tuệ | Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận Tổ chức tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan. sở hữu trí tuệ
Tin tức
Thương hiệu
Bản quyền tác giả
Kiểu dáng, Sáng chế
Bảo hộ quyền
Mua bán thương hiệu
Tính phí dịch vụ
Quang cáo
Hỗ trợ trực tuyến
Bảo hộ thương hiệu
Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc và Nga
Đăng ký nhãn hiệu Quốc tế
Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc và Nga
Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc và Nga

 SBLAW trân trọng giới thiệu thủ tục và chi phí đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc và Nga

 

 Nếu được lựa chọn là đại diện pháp lý, thay mặt Quý Công ty tiến hành công việc đăng ký nhãn hiệu tại các nước chỉ định, công việc của chúng tôi sẽ bao gồm:

 

 • Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại các nước chỉ định trước khi nộp đơn;
 • Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài để Quý Công ty ký;
 • Hỗ trợ Quý Công ty thực hiện các thủ tục công chứng/hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nộp đơn theo qui định của từng quốc gia (nếu có);
 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hiện việc đăng ký tại các quốc gia nộp đơn trực tiếp;
 • Theo dõi các Đơn đã nộp và báo cáo định kỳ cho Quý Công ty về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn theo qui định của từng quốc gia đăng ký)
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của các cơ quan đăng ký (nếu có) trong quá trình theo đuổi đơn:

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký nhãn hiệu quốc tế cho nhiều tập đoàn lớn của Việt Nam trong nhiều năm, SBLAW có đầy đủ khả năng để tư vấn cho Quý Công ty giải pháp tối ưu nhất để vượt qua phản đối của bên thứ ba, thiếu sót/từ chối của cơ quan đăng ký tại các quốc gia (nếu có) đảm bảo nhãn hiệu của Quý Công ty có kết quả tốt nhất tại các quốc gia đã lựa chọn. Thực tế cho thấy nhãn hiệu của nhiều công ty sau khi được chúng tôi tư vấn đã vượt qua từ chối và được cấp bằng tại nhiều nước.

 • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại các nước và bàn giao cho Quý Công ty.
 • Tư vấn việc sử dụng nhãn hiệu sau khi đăng ký tại các nước đã đăng ký.
 • Cập nhật ngày hiệu lực của các GCN đăng ký nhãn hiệu vào hệ thống dữ liệu của SB LAW và sẽ nhắc nhở Quý Công ty gia hạn GCN đúng thời hạn.

 

1. Thông tin nhãn hiệu

 

Nhãn hiệu

Danh mục sản phẩm, dịch vụ

Chủ sở hữu

Quốc gia

Vui lòng cung cấp

05: Thực phẩm chức năng

 

Trung Quốc và Nga

 

2.  Chi phí thực hiện

 

2.1. Phí tra cứu 01 nhãn hiệu/01 nhóm

 

Phí tra cứu 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm tại Trung Quốc và Nga

 

STT

Quốc gia

Lệ phí trả cho Cục SHTT và luật sư nước sở tại

(USD)

Phí dịch vụ

(USD)

1

Trung Quốc

120.00

80.00

2

Nga

520.00

80.00

Cộng (1 – 2)

640.00

160.00

Phí ngân hàng (2 quốc gia)

20.00 x 2= 40.00

Tổng USD

840.00

Tỉ giá USD (ngày 06/03/2020)

23.270

Tổng VNĐ

19.546.800

5% VAT

977.340

TỔNG CỘNG

Bằng chữ

20.524.140

Hai mươi triệu năm trăm hai mươi tư nghìn một trăm bốn mươi đồng

Ghi chú: Khoản phí nêu trên đã bao gồm 5%VAT, lệ phí nhà nước, phí dịch vụ, phí ngân hàng.

 

2.2. Đăng ký nhãn hiệu

 

Để đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc và Nga, Quý Công ty có thể lựa chọn một trong hai phương án: Nộp đơn trực tiếp tại từng quốc gia hoặc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thông qua hệ thống Madrrid chỉ định vào Trung Quốc và Nga. Sau đây là chi phí đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm như trên theo từng phương án cụ thể:

 

Phương án 1: Nộp đơn đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm trực tiếp tại Trung Quốc và Nga

 

STT

Quốc gia

Lệ phí trả cho Cục SHTT và luật sư nước sở tại

(USD)

Phí dịch vụ

(USD)

1

Trung Quốc

350.00

120.00

2

Nga

600.00

200.00

Phí ngân hàng (02 quốc gia)

30.00 x 2 = 60.00

Phí chuyể tài liệu (02 quốc gia)

40.00 x 2 = 80.00

Cộng USD

1,410.00

Tỷ giá USD (ngày 06/03/2020)

23.270

Cộng VNĐ

32.810.0700

5% VAT

1.640.535

TỔNG CỘNG

Bằng chữ

34.451.235

Ba mươi tư triệu bốn trăm năm mươ mốt nghìn hai trăm ba mươi lăm đồng

Ghi chú: Khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước, phí dịch vụ và 5% VAT, không bao gồm các loại phí phát sinh nếu đơn có thiếu sót hoặc đơn bị phản đối hoặc đơn bị từ chối về mặt nội dung (do trùng/tương tự với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký trước…..), cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ. Khoản phí phát sinh này sẽ được thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

 

Phương án 2: Nộp đơn thông qua hệ thống Madrid chỉ định vào Trung Quốc và Nga

 

- Nộp đơn cơ sở tại Việt Nam: 4.725.000 VNĐ (Đã bao gồm 5% VAT)

- Nộp đơn chỉ định vào Nga và Trung Quốc

 

STT

Quốc gia và

Phí nhà nước

Phí dịch vụ

Vùng lãnh thổ

(CHF)

(CHF)

I

Phí cơ bản trả cho WIPO cho đăng ký nhãn hiệu đen trắng

653.00

740.00

Phí trả cho Cục SHTT Việt Nam

100.00

II

Phí chỉ định các nước thành viên

 

1

Trung Quốc

100.00

80.00

2

Nga

100.00

80.00

Cộng (I-II)

953.00

900.00

Phí ngân hàng

65.00

Phí chuyển tài liệu

50.00

Tổng CHF

1,968.00

Tỷ giá CHF (ngày 06/03/2020)

24.833

Tổng VND

48.871.344

5% VAT

2.443.567

TỔNG CỘNG

Bằng chữ

51.314.911

Năm mươi mốt triệu ba trăm mười bốn nghìn chín trăm mười một đồng

Ghi chú: Khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước, phí dịch vụ và 5% VAT, không bao gồm (1) các loại phí phát sinh nếu đơn có thiếu sót hoặc đơn bị phản đối hoặc đơn bị từ chối về mặt nội dung (do trùng/tương tự với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký trước…..), cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ và (2) phí thúc đẩy xét nghiệm nhanh (nếu có). Khoản phí phát sinh này sẽ được thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

 

3. Tổng chi phí thực hiện

 

Phí tra cứu khả năng đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm tại Trung Quốc và Nga

20.524.140

Phí đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm trực tiếp tại Trung Quốc và Nga

34.451.235

Phí đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm thông qua hệ thống Madrid chỉ định vào Trung Quốc và Nga

56.039.911

 

4. Thời gian thực hiện công việc

 

Quốc gia

Thời gian tra cứu

(ngày làm việc)

Thời gian đăng ký (tháng)

Đăng ký trực tiếp

Thông qua hệ thống Madrid

Trung Quốc

10 - 15

12 – 30

18 – 21 tháng

(có thể nhanh hoặc chậm hơn tùy thuộc vào tốc độ tại mỗi quốc gia)

Nga

20 - 25

11 - 13

 

5. Các tài liệu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu:

 

 • Tên và địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu (nếu đăng ký dưới tên Công ty thì tên/địa chỉ của Công ty phải trùng khớp với Giấy đăng ký kinh doanh)
 • Mẫu nhãn hiệu xin đăng ký.
 • Danh mục sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cần đăng ký.
 • Tại Nga: Giấy ủy quyền (theo mẫu SBLaw cung cấp)
 • Tại Trung Quốc: Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Bản công chứng Giấy ủy quyền (theo mẫu SBLAW)

 

Trên đây là thư tư vấn sơ bộ của chúng tôi cho việc đăng ký nhãn hiệu của Quý Công ty tại Trung và Nga

 
Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 0904340664 - Chat Zalo - Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Đăng ký thương hiệu, Nhãn hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền...
Trang chủ   Liên hệ   Print   Favorites   Gui tin nay Gửi cho bạn bè   Đầu trang
Bài viết cùng mục - Đăng ký thương hiệu theo khu vực
» Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ
» Đăng ký nhãn hiệu tại Đông Nam Á, Hàn Quốc, EU, Trung Quốc và Mỹ
» Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Đông Nam Á và Mỹ
» Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở nước ngoài - Lưu ý cho doanh nghiệp Việt Nam
» Đăng ký nhãn hiệu tại Châu Âu
» Đăng ký nhãn hiệu các nước ASEAN
» Đăng ký nhãn hiệu tại tổ chức sở hữu trí tuệ khu vực Châu Phi - Aripo
» Đăng ký nhãn hiệu tại Tổ chức sở hữu trí tuệ Liên Minh Châu Phi OAPI
» Đăng ký nhãn hiệu tại khu vực Trung Đông
» Đăng ký nhãn hiệu tại Châu Đại Dương
Các tin khác - Tin tức
» Tóm tắt về các điểm mới trong luật Nhãn hiệu Myanmar
» Chỉ số về Đổi mới Toàn cầu 2020: Ai sẽ tài trợ cho sự đổi mới?
» Sinh viên khoa Luật HUTECH tìm hiểu giá trị thực tiễn của Luật Sở hữu trí tuệ
» Thấy gì từ vụ khởi tố bị can đối với pháp nhân bia “Sai Gon Viet Nam”
» Tranh chấp giữa tên miền và nhãn hiệu
» Sản xuất hàng giả thương hiệu, một Công ty may bị truy cứu trách nhiệm hình sự
» Nghị định riêng về “Made in Vietnam”
» Sở hữu trí tuệ và vấn đề quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi thực thi hiệp định thương mại EVFTA
» CÁC TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ THƯỜNG GẶP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
» SBLAW tuyển dụng chuyên viên nhãn hiệu và bản quyền
Hình ảnh văn phòng
Video tư vấn bảo hộ quyền
Tin mới đăng
Bằng khen, Giải thưởng uy tín
Đối tác

BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU SBLAW

Địa chỉ VP Hà Nội:

Tầng 2, Tòa 21T2, Hapulico Complex, số 81 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ VP TP. Hồ Chí Minh:

SBLAW, tầng 6, PDD Building, Số 162 đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Hotline: 0904340664 - Chat Zalo

Email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn 

Website: Baohothuonghieu.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Vui lòng dẫn Nguồn "Baohothuonghieu.com" khi phát hành thông tin từ website này

 

DMCA.com Protection Status
Đăng ký thương hiệu Đăng ký sáng chế Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng Bảo hộ thương hiệu Giải quyết tranh chấp Tư vấn luật doanh nghiệp
đăng ký logo Đăng ký kiểu dáng Đăng ký lưu hành dược phẩm Mua bán thương hiệu Tư vấn pháp luật Thành lập công ty
đăng ký logo độc quyền Mã số mã vạch Đăng ký thực phẩm chức năng Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Tư vấn hợp đồng Tư vấn đầu tư
Đăng ký bản quyền Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ chuyển nhượng nhãn hiệu Xử lý vi phạm quyền Đăng ký Sở hữu trí tuệ Đăng ký kinh doanh
Đăng ký nhãn hiệu Đăng ký bảo hộ tên miền Mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu Đăng ký bảo hộ thương hiệu Tra cứu thương hiệu Tư vấn đầu tư nước ngoài
Đăng ký nhãn hiệu Quốc tế Dịch vụ tra cứu nhãn hiệu Thủ tục đăng ký nhãn hiệu Nhượng quyền thương mại Cục sở hữu trí tuệ
Trademark registration  ...

 

Công ty SBLAW, Tư Vấn Luật,Thiết kế bởi:Digitalstar.vn
Hotline: 0904340664 (Mr.Hà) – Chat Zalo
baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Language:
Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc và Nga
Đăng ký nhãn hiệu Quốc tế
Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc và Nga
Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc và Nga

 SBLAW trân trọng giới thiệu thủ tục và chi phí đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc và Nga

 

 Nếu được lựa chọn là đại diện pháp lý, thay mặt Quý Công ty tiến hành công việc đăng ký nhãn hiệu tại các nước chỉ định, công việc của chúng tôi sẽ bao gồm:

 

 • Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại các nước chỉ định trước khi nộp đơn;
 • Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài để Quý Công ty ký;
 • Hỗ trợ Quý Công ty thực hiện các thủ tục công chứng/hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nộp đơn theo qui định của từng quốc gia (nếu có);
 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hiện việc đăng ký tại các quốc gia nộp đơn trực tiếp;
 • Theo dõi các Đơn đã nộp và báo cáo định kỳ cho Quý Công ty về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn theo qui định của từng quốc gia đăng ký)
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của các cơ quan đăng ký (nếu có) trong quá trình theo đuổi đơn:

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký nhãn hiệu quốc tế cho nhiều tập đoàn lớn của Việt Nam trong nhiều năm, SBLAW có đầy đủ khả năng để tư vấn cho Quý Công ty giải pháp tối ưu nhất để vượt qua phản đối của bên thứ ba, thiếu sót/từ chối của cơ quan đăng ký tại các quốc gia (nếu có) đảm bảo nhãn hiệu của Quý Công ty có kết quả tốt nhất tại các quốc gia đã lựa chọn. Thực tế cho thấy nhãn hiệu của nhiều công ty sau khi được chúng tôi tư vấn đã vượt qua từ chối và được cấp bằng tại nhiều nước.

 • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại các nước và bàn giao cho Quý Công ty.
 • Tư vấn việc sử dụng nhãn hiệu sau khi đăng ký tại các nước đã đăng ký.
 • Cập nhật ngày hiệu lực của các GCN đăng ký nhãn hiệu vào hệ thống dữ liệu của SB LAW và sẽ nhắc nhở Quý Công ty gia hạn GCN đúng thời hạn.

 

1. Thông tin nhãn hiệu

 

Nhãn hiệu

Danh mục sản phẩm, dịch vụ

Chủ sở hữu

Quốc gia

Vui lòng cung cấp

05: Thực phẩm chức năng

 

Trung Quốc và Nga

 

2.  Chi phí thực hiện

 

2.1. Phí tra cứu 01 nhãn hiệu/01 nhóm

 

Phí tra cứu 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm tại Trung Quốc và Nga

 

STT

Quốc gia

Lệ phí trả cho Cục SHTT và luật sư nước sở tại

(USD)

Phí dịch vụ

(USD)

1

Trung Quốc

120.00

80.00

2

Nga

520.00

80.00

Cộng (1 – 2)

640.00

160.00

Phí ngân hàng (2 quốc gia)

20.00 x 2= 40.00

Tổng USD

840.00

Tỉ giá USD (ngày 06/03/2020)

23.270

Tổng VNĐ

19.546.800

5% VAT

977.340

TỔNG CỘNG

Bằng chữ

20.524.140

Hai mươi triệu năm trăm hai mươi tư nghìn một trăm bốn mươi đồng

Ghi chú: Khoản phí nêu trên đã bao gồm 5%VAT, lệ phí nhà nước, phí dịch vụ, phí ngân hàng.

 

2.2. Đăng ký nhãn hiệu

 

Để đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc và Nga, Quý Công ty có thể lựa chọn một trong hai phương án: Nộp đơn trực tiếp tại từng quốc gia hoặc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thông qua hệ thống Madrrid chỉ định vào Trung Quốc và Nga. Sau đây là chi phí đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm như trên theo từng phương án cụ thể:

 

Phương án 1: Nộp đơn đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm trực tiếp tại Trung Quốc và Nga

 

STT

Quốc gia

Lệ phí trả cho Cục SHTT và luật sư nước sở tại

(USD)

Phí dịch vụ

(USD)

1

Trung Quốc

350.00

120.00

2

Nga

600.00

200.00

Phí ngân hàng (02 quốc gia)

30.00 x 2 = 60.00

Phí chuyể tài liệu (02 quốc gia)

40.00 x 2 = 80.00

Cộng USD

1,410.00

Tỷ giá USD (ngày 06/03/2020)

23.270

Cộng VNĐ

32.810.0700

5% VAT

1.640.535

TỔNG CỘNG

Bằng chữ

34.451.235

Ba mươi tư triệu bốn trăm năm mươ mốt nghìn hai trăm ba mươi lăm đồng

Ghi chú: Khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước, phí dịch vụ và 5% VAT, không bao gồm các loại phí phát sinh nếu đơn có thiếu sót hoặc đơn bị phản đối hoặc đơn bị từ chối về mặt nội dung (do trùng/tương tự với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký trước…..), cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ. Khoản phí phát sinh này sẽ được thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

 

Phương án 2: Nộp đơn thông qua hệ thống Madrid chỉ định vào Trung Quốc và Nga

 

- Nộp đơn cơ sở tại Việt Nam: 4.725.000 VNĐ (Đã bao gồm 5% VAT)

- Nộp đơn chỉ định vào Nga và Trung Quốc

 

STT

Quốc gia và

Phí nhà nước

Phí dịch vụ

Vùng lãnh thổ

(CHF)

(CHF)

I

Phí cơ bản trả cho WIPO cho đăng ký nhãn hiệu đen trắng

653.00

740.00

Phí trả cho Cục SHTT Việt Nam

100.00

II

Phí chỉ định các nước thành viên

 

1

Trung Quốc

100.00

80.00

2

Nga

100.00

80.00

Cộng (I-II)

953.00

900.00

Phí ngân hàng

65.00

Phí chuyển tài liệu

50.00

Tổng CHF

1,968.00

Tỷ giá CHF (ngày 06/03/2020)

24.833

Tổng VND

48.871.344

5% VAT

2.443.567

TỔNG CỘNG

Bằng chữ

51.314.911

Năm mươi mốt triệu ba trăm mười bốn nghìn chín trăm mười một đồng

Ghi chú: Khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước, phí dịch vụ và 5% VAT, không bao gồm (1) các loại phí phát sinh nếu đơn có thiếu sót hoặc đơn bị phản đối hoặc đơn bị từ chối về mặt nội dung (do trùng/tương tự với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký trước…..), cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ và (2) phí thúc đẩy xét nghiệm nhanh (nếu có). Khoản phí phát sinh này sẽ được thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

 

3. Tổng chi phí thực hiện

 

Phí tra cứu khả năng đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm tại Trung Quốc và Nga

20.524.140

Phí đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm trực tiếp tại Trung Quốc và Nga

34.451.235

Phí đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm thông qua hệ thống Madrid chỉ định vào Trung Quốc và Nga

56.039.911

 

4. Thời gian thực hiện công việc

 

Quốc gia

Thời gian tra cứu

(ngày làm việc)

Thời gian đăng ký (tháng)

Đăng ký trực tiếp

Thông qua hệ thống Madrid

Trung Quốc

10 - 15

12 – 30

18 – 21 tháng

(có thể nhanh hoặc chậm hơn tùy thuộc vào tốc độ tại mỗi quốc gia)

Nga

20 - 25

11 - 13

 

5. Các tài liệu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu:

 

 • Tên và địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu (nếu đăng ký dưới tên Công ty thì tên/địa chỉ của Công ty phải trùng khớp với Giấy đăng ký kinh doanh)
 • Mẫu nhãn hiệu xin đăng ký.
 • Danh mục sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cần đăng ký.
 • Tại Nga: Giấy ủy quyền (theo mẫu SBLaw cung cấp)
 • Tại Trung Quốc: Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Bản công chứng Giấy ủy quyền (theo mẫu SBLAW)

 

Trên đây là thư tư vấn sơ bộ của chúng tôi cho việc đăng ký nhãn hiệu của Quý Công ty tại Trung và Nga

 
Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 0904340664 - Chat Zalo - Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Đăng ký thương hiệu, Nhãn hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền...
Trang chủ   Liên hệ   Print   Favorites   Gui tin nay Gửi cho bạn bè   Đầu trang
Bài viết cùng mục - Đăng ký thương hiệu theo khu vực
» Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ
» Đăng ký nhãn hiệu tại Đông Nam Á, Hàn Quốc, EU, Trung Quốc và Mỹ
» Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Đông Nam Á và Mỹ
» Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở nước ngoài - Lưu ý cho doanh nghiệp Việt Nam
» Đăng ký nhãn hiệu tại Châu Âu
» Đăng ký nhãn hiệu các nước ASEAN
» Đăng ký nhãn hiệu tại tổ chức sở hữu trí tuệ khu vực Châu Phi - Aripo
» Đăng ký nhãn hiệu tại Tổ chức sở hữu trí tuệ Liên Minh Châu Phi OAPI
» Đăng ký nhãn hiệu tại khu vực Trung Đông
» Đăng ký nhãn hiệu tại Châu Đại Dương
Các tin khác - Tin tức
» Tóm tắt về các điểm mới trong luật Nhãn hiệu Myanmar
» Chỉ số về Đổi mới Toàn cầu 2020: Ai sẽ tài trợ cho sự đổi mới?
» Sinh viên khoa Luật HUTECH tìm hiểu giá trị thực tiễn của Luật Sở hữu trí tuệ
» Thấy gì từ vụ khởi tố bị can đối với pháp nhân bia “Sai Gon Viet Nam”
» Tranh chấp giữa tên miền và nhãn hiệu
» Sản xuất hàng giả thương hiệu, một Công ty may bị truy cứu trách nhiệm hình sự
» Nghị định riêng về “Made in Vietnam”
» Sở hữu trí tuệ và vấn đề quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi thực thi hiệp định thương mại EVFTA
» CÁC TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ THƯỜNG GẶP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
» SBLAW tuyển dụng chuyên viên nhãn hiệu và bản quyền