Bảo hộ thương hiệu trên 60 quốc gia (SB Law) đại diện sở hữu công nghiệp được cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số 417/QĐ-SHTT Cục Sở Hữu Trí Tuệ | Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận Tổ chức tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan. sở hữu trí tuệ
Tin tức
Thương hiệu
Bản quyền tác giả
Kiểu dáng, Sáng chế
Bảo hộ quyền
Mua bán thương hiệu
Tính phí dịch vụ
Quang cáo
Hỗ trợ trực tuyến
Bảo hộ thương hiệu
Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại EU và Mỹ
Đăng ký nhãn hiệu Quốc tế
Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại EU và Mỹ
Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại EU và Mỹ

 SBLAW muốn tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại EU và Mỹ để Quý khách hàng tham khảo.

 

 Liên quan đến các yêu cầu của Quý Công ty, chúng tôi trân trọng gửi đến Quý Công ty bản đề xuất dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, EU và Mỹ như dưới đây để Quý Công ty tiện tham khảo và xem xét:

 

I – THÔNG TIN NHÃN HIỆU ĐĂNG KÝ

 

Nhãn hiệu

Danh mục sản phẩm

Quốc gia

Quý Công ty vui lòng cung cấp

Nhóm thứ nhất: Quần áo bảo hộ phòng chống cháy.

Nhóm thứ hai: Quần áo chuyên dụng cho phòng mổ, bộ đồ bảo hộ dùng cho mục đích y tế.

Việt Nam, Mỹ và EU

 

II – CHI PHÍ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

 

1.   Phí tra cứu cho 01 nhãn hiệu/02 nhóm

 

Phí tra cứu tại Việt Nam

 

Quốc gia

Phí nhà nước (VNĐ)

Phí dịch vụ (VNĐ)

Việt Nam

-

1.000.000 x 2

 = 2.000.000

Cộng

2.000.000

5% VAT

100.000

Tổng cộng

2.100.000

Hai triệu một trăm nghìn đồng chẵn

 

Phí tra cứu tại EU và Mỹ

 

STT

Quốc gia

Lệ phí trả cho Cục SHTT và luật sư nước sở tại (USD)

Phí dịch vụ

(USD)

1

EU

250.00 + 220.00

= 470.00

80.00 + 70.00

= 150.00

2

Mỹ

200.00 + 180.00

= 380.00

80.00 + 70.00

= 150.00

Phí ngân hàng (02 quốc gia)

30.00 x 2 = 60.00

 

Tổng USD

1,210.00

Tỉ giá (27/07/2020)

23.560

Tổng VNĐ

28.507.600

5% VAT

1.425.380

TỔNG CỘNG:

Bằng chữ:

29.932.980

Hai mươi chín triệu chín trăm ba mươi hai nghìn chín trăm tám mươi đồng

Ghi chú:

- Khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí ngân hàng, 5% VAT.

- Tra cứu chuyên sâu không phải là thủ tục bắt buộc. Tuy nhiên Quý công ty nên tiến hành thủ tục này trước khi nộp đơn để nhận biết mức độ rủi ro của nhãn hiệu để có thể có quyết định chính xác trước tiến hành bảo hộ nhãn hiệu trong các bước tiếp theo.

 

2.     Đăng ký nhãn hiệu tại EU và Mỹ 01 nhãn hiệu / 02 nhóm

 

a)    Phí đăng ký tại Việt Nam

 

Nội dung công việc

Phí nhà nước

(VNĐ)

Phí dịch vụ

(VNĐ)

Phí đăng ký 01 nhãn hiệu cho 02 nhóm sản phẩm gồm không quá 06 sản phẩm/nhóm

1.360.000 + 830.000

= 2.190.000

2.640.000 + 2.570.000

= 5.210.000

Tổng:

7.400.000

5% VAT:

370.000

Tổng cộng:

Bằng chữ:

7.770.000

Bảy triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng

 

b)    Đăng ký tại EU và Mỹ

b.1. Đăng ký trực tiếp

 

Stt

Quốc gia

Lệ phí trả cho Cục SHTT và luật sư nước sở tại (USD)

Phí dịch vụ

(USD)

1

EU

1,600.00 + 1.400.00

= 3,000.00

400.00 + 350.00

= 750.00

2

Mỹ

850.00 + 800.00

= 1,650.00

250.00 + 200.00

= 450.00

Phí ngân hàng (02 quốc gia)

20.00 x 2 = 40.00

Phí chuyển tài liệu (02 quốc gia)

30.00 x 2 = 60.00

Tổng USD

5,950.00

Tỉ giá (27/07/2020)

23.560

Tổng VNĐ

140.182.000

5% VAT

7.009.100

TỔNG CỘNG:

147.191.100

Một trăm bốn mươi bảy triệu một trăm chín mươi mốt nghìn một trăm đồng

Bằng chữ:

 

Note:

- Các khoản phí trong thư báo giá đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ, 5%VAT, phí ngân hàng và phí chuyển tài liệu; không bao gồm phí hợp pháp hóa lãnh sự (nếu có), các loại phí phát sinh nếu đơn bị phản đối từ bên thứ ba, từ chối về mặt nội dung, cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ và Khoản phí phát sinh này sẽ được thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

- Phí trên chưa bao gồm phí nộp tuyên bố sử dụng trong trường hợp Quý Công ty không thể cung cấp bằng chứng sử dụng nhãn hiệu ngay tại thời điểm nộp đơn. Chi phí này sẽ được báo trước khi thực hiện công việc.

 

b.2. Đăng ký qua hệ thống Madrid

Do EU và Mỹ đều là thành viên của hệ thống Madrid nên Quý Công ty cũng có thể lựa chọn hình thức nộp đơn qua hệ thống này. Để thực hiện thủ tục này, Quý Công ty sẽ cần tiến hành nộp đơn đăng ký tại Việt Nam trước khi nộp đơn quốc tế.

 

Ưu điểm của thủ tục nộp đơn quốc tế là chỉ có 1 số đơn duy nhất và việc mở rộng lãnh thổ rất thuận tiện, thủ tục đơn giản (Ví dụ trong trường hợp này là không cần nộp bằng chứng về việc sử dụng tại Mỹ tại thời điểm nộp đơn). Tuy nhiên, nhược điểm là hiệu lực của đơn quốc tế sẽ phụ thuộc vào đơn cơ sở trong 05 năm đầu tiên.

 

Do đó, Quý Công ty nên cân nhắc kỹ hình thức nộp đơn trước khi thực hiện công việc.

 

           **) Đăng ký qua hệ thống Madrid

 

STT

Vùng lãnh thổ

Phí nhà nước

(CHF)

Phí dịch vụ

(CHF)

I

Phí cơ bản trả cho WIPO cho đăng ký nhãn hiệu đen trắng

653.00

600.00

Phí trả cho Cục SHTT Việt Nam

100.00

II

Phí chỉ định các nước thành viên

  1. Mỹ

388.00 x 2

= 776.00

80.00 + 60.00

= 140.00

  1. EU

897.00 + 55.00

= 952.00

80.00 + 60.00

= 140.00

Phí ngân hàng

65.00

Phí chuyển tài liệu

50.00

Tổng CHF

3,476.00

TỶ GIÁ CHF (27/07/2020)

25.610

Cộng:

89.020.360

 

5%VAT:

4.451.018

 

Tổng cộng:

Bằng chữ:

93.471.378

Chín mươi ba triệu bốn trăm bảy mươi mốt nghìn ba trăm bảy mươi tám đồng

Ghi chú:

-       Các khoản phí trong thư báo giá đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ, 5%VAT, phí ngân hàng và phí chuyển tài liệu; không bao gồm phí hợp pháp hóa lãnh sự (nếu có), các loại phí phát sinh nếu đơn bị phản đối từ bên thứ ba, từ chối về mặt nội dung, cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ và Khoản phí phát sinh này sẽ được thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

-       Trường hợp Quý Công ty nộp mẫu nhãn hiệu màu, phí cơ bản trả cho WIPO là 903.00 CHF

 

3. Tổng chi phí thực hiện

- Phí tra cứu: 32.032.980 VNĐ

- Phí đăng ký theo hình thức trực tiếp: 154.961.100 VNĐ

- Phí đăng ký theo hình thức Madrid: 101.241.378 VNĐ

 

III. Thời gian thực hiện công việc

 

Quốc gia

Thời gian tra cứu

(ngày làm việc)

Thời gian đăng ký

Trực tiếp (tháng)

Thời gian đăng ký qua Madrid (tháng)

Mỹ

10 - 15

10-12 tháng

18 – 20 tháng kể từ ngày nộp đơn (tuy nhiên có thể nhanh/chậm hơn tùy thuộc vào từng quốc gia)

EU

10 - 15

06 -08 tháng

VN

06 -08

20 - 30 tháng

 

IV. Các tài liệu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu:

 

·     Tên và địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu (nếu đăng ký dưới tên Công ty thì tên/địa chỉ của Công ty phải trùng khớp với Giấy đăng ký kinh doanh)

·      Mẫu nhãn hiệu xin đăng ký

·      Danh mục sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cần đăng ký

·      Giấy ủy quyền (theo mẫu SBLaw cung cấp)

·      Tuyên bố về việc sử dụng tại Mỹ (trường hợp nộp đơn trực tiếp) hoặc MM18 (trường hợp nộp đơn qua hệ thống Madrid)

 

Trên đây là thư tư vấn sơ bộ của chúng tôi cho việc đăng ký nhãn hiệu của Quý Công ty tại Mỹ và EU

 
Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 0904340664 - Chat Zalo - Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Đăng ký thương hiệu, Nhãn hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền...
Trang chủ   Liên hệ   Print   Favorites   Gui tin nay Gửi cho bạn bè   Đầu trang
Bài viết cùng mục - Đăng ký thương hiệu theo khu vực
» Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc và Nga
» Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ
» Đăng ký nhãn hiệu tại Đông Nam Á, Hàn Quốc, EU, Trung Quốc và Mỹ
» Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Đông Nam Á và Mỹ
» Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở nước ngoài - Lưu ý cho doanh nghiệp Việt Nam
» Đăng ký nhãn hiệu tại Châu Âu
» Đăng ký nhãn hiệu các nước ASEAN
» Đăng ký nhãn hiệu tại tổ chức sở hữu trí tuệ khu vực Châu Phi - Aripo
» Đăng ký nhãn hiệu tại Tổ chức sở hữu trí tuệ Liên Minh Châu Phi OAPI
» Đăng ký nhãn hiệu tại khu vực Trung Đông
Các tin khác - Tin tức
» Nhượng quyền sở hữu trí tuệ cho nhà nước trên cơ sở nào?
» Lợi ích của việc nhượng quyền giống lúa ST25 cho Nhà nước ?
» SBLAW đăng ký thành công nhãn hiệu cho cá nhân Việt Nam tại thị trường Nhật Bản
» SBLAW chúc mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26 tháng 04
» Luật sư kiến nghị cần có chế tài xử phạt ở mức cao hơn đối với hành vi bán hàng lậu, hàng giả trên mạng xã hội
» Tự công bố thực phẩm sản xuất trong nước
» Tiêu thụ hàng giả, hàng lậu
» Coi chừng bị mất nhãn hiệu ở nước ngoài
» CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI CÁC SÁNG CHẾ PHÒNG CHỐNG COVID-19
» ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM
Hình ảnh văn phòng
Video tư vấn bảo hộ quyền
Tin mới đăng
Bằng khen, Giải thưởng uy tín
Đối tác

BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU SBLAW

Địa chỉ VP Hà Nội:

Tầng 2, Tòa 21T2, Hapulico Complex, số 81 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ VP TP. Hồ Chí Minh:

SBLAW, tầng 6, PDD Building, Số 162 đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Hotline: 0904340664 - Chat Zalo

Email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn 

Website: Baohothuonghieu.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Vui lòng dẫn Nguồn "Baohothuonghieu.com" khi phát hành thông tin từ website này

 

DMCA.com Protection Status
Đăng ký thương hiệu Đăng ký sáng chế Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng Bảo hộ thương hiệu Giải quyết tranh chấp Tư vấn luật doanh nghiệp
đăng ký logo Đăng ký kiểu dáng Đăng ký lưu hành dược phẩm Mua bán thương hiệu Tư vấn pháp luật Thành lập công ty
đăng ký logo độc quyền Mã số mã vạch Đăng ký thực phẩm chức năng Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Tư vấn hợp đồng Tư vấn đầu tư
Đăng ký bản quyền Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ chuyển nhượng nhãn hiệu Xử lý vi phạm quyền Đăng ký Sở hữu trí tuệ Đăng ký kinh doanh
Đăng ký nhãn hiệu Đăng ký bảo hộ tên miền Mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu Đăng ký bảo hộ thương hiệu Tra cứu thương hiệu Tư vấn đầu tư nước ngoài
Đăng ký nhãn hiệu Quốc tế Dịch vụ tra cứu nhãn hiệu Thủ tục đăng ký nhãn hiệu Nhượng quyền thương mại Cục sở hữu trí tuệ
Trademark registration  ...

 

Công ty SBLAW, Tư Vấn Luật,Thiết kế bởi:Digitalstar.vn
Hotline: 0904340664 (Mr.Hà) – Chat Zalo
baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Language:
Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại EU và Mỹ
Đăng ký nhãn hiệu Quốc tế
Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại EU và Mỹ
Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại EU và Mỹ

 SBLAW muốn tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại EU và Mỹ để Quý khách hàng tham khảo.

 

 Liên quan đến các yêu cầu của Quý Công ty, chúng tôi trân trọng gửi đến Quý Công ty bản đề xuất dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, EU và Mỹ như dưới đây để Quý Công ty tiện tham khảo và xem xét:

 

I – THÔNG TIN NHÃN HIỆU ĐĂNG KÝ

 

Nhãn hiệu

Danh mục sản phẩm

Quốc gia

Quý Công ty vui lòng cung cấp

Nhóm thứ nhất: Quần áo bảo hộ phòng chống cháy.

Nhóm thứ hai: Quần áo chuyên dụng cho phòng mổ, bộ đồ bảo hộ dùng cho mục đích y tế.

Việt Nam, Mỹ và EU

 

II – CHI PHÍ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

 

1.   Phí tra cứu cho 01 nhãn hiệu/02 nhóm

 

Phí tra cứu tại Việt Nam

 

Quốc gia

Phí nhà nước (VNĐ)

Phí dịch vụ (VNĐ)

Việt Nam

-

1.000.000 x 2

 = 2.000.000

Cộng

2.000.000

5% VAT

100.000

Tổng cộng

2.100.000

Hai triệu một trăm nghìn đồng chẵn

 

Phí tra cứu tại EU và Mỹ

 

STT

Quốc gia

Lệ phí trả cho Cục SHTT và luật sư nước sở tại (USD)

Phí dịch vụ

(USD)

1

EU

250.00 + 220.00

= 470.00

80.00 + 70.00

= 150.00

2

Mỹ

200.00 + 180.00

= 380.00

80.00 + 70.00

= 150.00

Phí ngân hàng (02 quốc gia)

30.00 x 2 = 60.00

 

Tổng USD

1,210.00

Tỉ giá (27/07/2020)

23.560

Tổng VNĐ

28.507.600

5% VAT

1.425.380

TỔNG CỘNG:

Bằng chữ:

29.932.980

Hai mươi chín triệu chín trăm ba mươi hai nghìn chín trăm tám mươi đồng

Ghi chú:

- Khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí ngân hàng, 5% VAT.

- Tra cứu chuyên sâu không phải là thủ tục bắt buộc. Tuy nhiên Quý công ty nên tiến hành thủ tục này trước khi nộp đơn để nhận biết mức độ rủi ro của nhãn hiệu để có thể có quyết định chính xác trước tiến hành bảo hộ nhãn hiệu trong các bước tiếp theo.

 

2.     Đăng ký nhãn hiệu tại EU và Mỹ 01 nhãn hiệu / 02 nhóm

 

a)    Phí đăng ký tại Việt Nam

 

Nội dung công việc

Phí nhà nước

(VNĐ)

Phí dịch vụ

(VNĐ)

Phí đăng ký 01 nhãn hiệu cho 02 nhóm sản phẩm gồm không quá 06 sản phẩm/nhóm

1.360.000 + 830.000

= 2.190.000

2.640.000 + 2.570.000

= 5.210.000

Tổng:

7.400.000

5% VAT:

370.000

Tổng cộng:

Bằng chữ:

7.770.000

Bảy triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng

 

b)    Đăng ký tại EU và Mỹ

b.1. Đăng ký trực tiếp

 

Stt

Quốc gia

Lệ phí trả cho Cục SHTT và luật sư nước sở tại (USD)

Phí dịch vụ

(USD)

1

EU

1,600.00 + 1.400.00

= 3,000.00

400.00 + 350.00

= 750.00

2

Mỹ

850.00 + 800.00

= 1,650.00

250.00 + 200.00

= 450.00

Phí ngân hàng (02 quốc gia)

20.00 x 2 = 40.00

Phí chuyển tài liệu (02 quốc gia)

30.00 x 2 = 60.00

Tổng USD

5,950.00

Tỉ giá (27/07/2020)

23.560

Tổng VNĐ

140.182.000

5% VAT

7.009.100

TỔNG CỘNG:

147.191.100

Một trăm bốn mươi bảy triệu một trăm chín mươi mốt nghìn một trăm đồng

Bằng chữ:

 

Note:

- Các khoản phí trong thư báo giá đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ, 5%VAT, phí ngân hàng và phí chuyển tài liệu; không bao gồm phí hợp pháp hóa lãnh sự (nếu có), các loại phí phát sinh nếu đơn bị phản đối từ bên thứ ba, từ chối về mặt nội dung, cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ và Khoản phí phát sinh này sẽ được thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

- Phí trên chưa bao gồm phí nộp tuyên bố sử dụng trong trường hợp Quý Công ty không thể cung cấp bằng chứng sử dụng nhãn hiệu ngay tại thời điểm nộp đơn. Chi phí này sẽ được báo trước khi thực hiện công việc.

 

b.2. Đăng ký qua hệ thống Madrid

Do EU và Mỹ đều là thành viên của hệ thống Madrid nên Quý Công ty cũng có thể lựa chọn hình thức nộp đơn qua hệ thống này. Để thực hiện thủ tục này, Quý Công ty sẽ cần tiến hành nộp đơn đăng ký tại Việt Nam trước khi nộp đơn quốc tế.

 

Ưu điểm của thủ tục nộp đơn quốc tế là chỉ có 1 số đơn duy nhất và việc mở rộng lãnh thổ rất thuận tiện, thủ tục đơn giản (Ví dụ trong trường hợp này là không cần nộp bằng chứng về việc sử dụng tại Mỹ tại thời điểm nộp đơn). Tuy nhiên, nhược điểm là hiệu lực của đơn quốc tế sẽ phụ thuộc vào đơn cơ sở trong 05 năm đầu tiên.

 

Do đó, Quý Công ty nên cân nhắc kỹ hình thức nộp đơn trước khi thực hiện công việc.

 

           **) Đăng ký qua hệ thống Madrid

 

STT

Vùng lãnh thổ

Phí nhà nước

(CHF)

Phí dịch vụ

(CHF)

I

Phí cơ bản trả cho WIPO cho đăng ký nhãn hiệu đen trắng

653.00

600.00

Phí trả cho Cục SHTT Việt Nam

100.00

II

Phí chỉ định các nước thành viên

  1. Mỹ

388.00 x 2

= 776.00

80.00 + 60.00

= 140.00

  1. EU

897.00 + 55.00

= 952.00

80.00 + 60.00

= 140.00

Phí ngân hàng

65.00

Phí chuyển tài liệu

50.00

Tổng CHF

3,476.00

TỶ GIÁ CHF (27/07/2020)

25.610

Cộng:

89.020.360

 

5%VAT:

4.451.018

 

Tổng cộng:

Bằng chữ:

93.471.378

Chín mươi ba triệu bốn trăm bảy mươi mốt nghìn ba trăm bảy mươi tám đồng

Ghi chú:

-       Các khoản phí trong thư báo giá đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ, 5%VAT, phí ngân hàng và phí chuyển tài liệu; không bao gồm phí hợp pháp hóa lãnh sự (nếu có), các loại phí phát sinh nếu đơn bị phản đối từ bên thứ ba, từ chối về mặt nội dung, cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ và Khoản phí phát sinh này sẽ được thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

-       Trường hợp Quý Công ty nộp mẫu nhãn hiệu màu, phí cơ bản trả cho WIPO là 903.00 CHF

 

3. Tổng chi phí thực hiện

- Phí tra cứu: 32.032.980 VNĐ

- Phí đăng ký theo hình thức trực tiếp: 154.961.100 VNĐ

- Phí đăng ký theo hình thức Madrid: 101.241.378 VNĐ

 

III. Thời gian thực hiện công việc

 

Quốc gia

Thời gian tra cứu

(ngày làm việc)

Thời gian đăng ký

Trực tiếp (tháng)

Thời gian đăng ký qua Madrid (tháng)

Mỹ

10 - 15

10-12 tháng

18 – 20 tháng kể từ ngày nộp đơn (tuy nhiên có thể nhanh/chậm hơn tùy thuộc vào từng quốc gia)

EU

10 - 15

06 -08 tháng

VN

06 -08

20 - 30 tháng

 

IV. Các tài liệu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu:

 

·     Tên và địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu (nếu đăng ký dưới tên Công ty thì tên/địa chỉ của Công ty phải trùng khớp với Giấy đăng ký kinh doanh)

·      Mẫu nhãn hiệu xin đăng ký

·      Danh mục sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cần đăng ký

·      Giấy ủy quyền (theo mẫu SBLaw cung cấp)

·      Tuyên bố về việc sử dụng tại Mỹ (trường hợp nộp đơn trực tiếp) hoặc MM18 (trường hợp nộp đơn qua hệ thống Madrid)

 

Trên đây là thư tư vấn sơ bộ của chúng tôi cho việc đăng ký nhãn hiệu của Quý Công ty tại Mỹ và EU

 
Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 0904340664 - Chat Zalo - Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Đăng ký thương hiệu, Nhãn hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền...
Trang chủ   Liên hệ   Print   Favorites   Gui tin nay Gửi cho bạn bè   Đầu trang
Bài viết cùng mục - Đăng ký thương hiệu theo khu vực
» Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc và Nga
» Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ
» Đăng ký nhãn hiệu tại Đông Nam Á, Hàn Quốc, EU, Trung Quốc và Mỹ
» Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Đông Nam Á và Mỹ
» Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở nước ngoài - Lưu ý cho doanh nghiệp Việt Nam
» Đăng ký nhãn hiệu tại Châu Âu
» Đăng ký nhãn hiệu các nước ASEAN
» Đăng ký nhãn hiệu tại tổ chức sở hữu trí tuệ khu vực Châu Phi - Aripo
» Đăng ký nhãn hiệu tại Tổ chức sở hữu trí tuệ Liên Minh Châu Phi OAPI
» Đăng ký nhãn hiệu tại khu vực Trung Đông
Các tin khác - Tin tức
» Nhượng quyền sở hữu trí tuệ cho nhà nước trên cơ sở nào?
» Lợi ích của việc nhượng quyền giống lúa ST25 cho Nhà nước ?
» SBLAW đăng ký thành công nhãn hiệu cho cá nhân Việt Nam tại thị trường Nhật Bản
» SBLAW chúc mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26 tháng 04
» Luật sư kiến nghị cần có chế tài xử phạt ở mức cao hơn đối với hành vi bán hàng lậu, hàng giả trên mạng xã hội
» Tự công bố thực phẩm sản xuất trong nước
» Tiêu thụ hàng giả, hàng lậu
» Coi chừng bị mất nhãn hiệu ở nước ngoài
» CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI CÁC SÁNG CHẾ PHÒNG CHỐNG COVID-19
» ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM