Bảo hộ thương hiệu trên 60 quốc gia (SB Law) đại diện sở hữu công nghiệp được cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số 417/QĐ-SHTT Cục Sở Hữu Trí Tuệ | Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận Tổ chức tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan. sở hữu trí tuệ
Tin tức
Thương hiệu
Bản quyền tác giả
Kiểu dáng, Sáng chế
Bảo hộ quyền
Mua bán thương hiệu
Tính phí dịch vụ
Quang cáo
Hỗ trợ trực tuyến
Bảo hộ thương hiệu
Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Đông Nam Á và Mỹ
Đăng ký nhãn hiệu Quốc tế
Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Đông Nam Á và Mỹ
Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Đông Nam Á và Mỹ

SBLAW trân trọng giới thiệu tới Quý khách hàng thủ tục và chi phí chi tiết đăng ký nhãn hiệu tại Đông Nam Á và Mỹ

 
1. Dịch vụ đăng ký của SBLAW.
 
Nếu được lựa chọn là đại diện pháp lý, thay mặt Quý Công ty tiến hành công việc đăng ký nhãn hiệu tại các nước chỉ định, công việc của chúng tôi sẽ bao gồm:

 

 • Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại các nước chỉ định trước khi nộp đơn;
 • Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài để Quý Công ty ký;
 • Hỗ trợ Quý Công ty thực hiện các thủ tục công chứng/hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nộp đơn theo qui định của từng quốc gia (nếu có);
 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hiện việc đăng ký tại các quốc gia nộp đơn trực tiếp;
 • Theo dõi các Đơn đã nộp và báo cáo định kỳ cho Quý Công ty về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn theo qui định của từng quốc gia đăng ký)
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của các cơ quan đăng ký (nếu có) trong quá trình theo đuổi đơn:

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký nhãn hiệu quốc tế cho nhiều tập đoàn lớn của Việt Nam trong nhiều năm, SBLAW có đầy đủ khả năng để tư vấn cho Quý Công ty giải pháp tối ưu nhất để vượt qua phản đối của bên thứ ba, thiếu sót/từ chối của cơ quan đăng ký tại các quốc gia (nếu có) đảm bảo nhãn hiệu của Quý Công ty có kết quả tốt nhất tại các quốc gia đã lựa chọn. Thực tế cho thấy nhãn hiệu của nhiều công ty sau khi được chúng tôi tư vấn đã vượt qua từ chối và được cấp bằng tại nhiều nước.

 • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại các nước nếu đáp ứng tiêu chuẩn và bàn giao cho Quý Công ty.
 • Tư vấn việc sử dụng nhãn hiệu sau khi đăng ký tại các nước đã đăng ký.
 • Cập nhật ngày hiệu lực của các GCN đăng ký nhãn hiệu vào hệ thống dữ liệu của SB LAW và sẽ nhắc nhở Quý Công ty gia hạn GCN đúng thời hạn.

 

2. Thông tin nhãn hiệu

 

Nhãn hiệu

Danh mục sản phẩm

Chủ sở hữu

Quốc gia

Quý Công ty vui lòng cung cấp

Tôm đã qua chế biến và đóng hộp; tôm khô; tôm đông lạnh.

Quý Công ty vui lòng cung cấp

Đông Nam Á và Mỹ

 

3Chi phí thực hiện

 

Đông Nam Á bao gồm 11 quốc gia: Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia, Bruney, Đông Timor, và Indonesia. Trong đó, tại Đông Timor vẫn chưa có Cơ quan Sở hữu trí tuệ nên không thể thực hiện đăng ký nhãn hiệu tại Đông Timor. Tuy nhiên, Quý Công ty có thể đăng ký bằng cách đăng công báo trên tạp chí của Đông Timor. Chi phí cho việc đăng Công báo là 1,300.00 USD (Phí trên chưa bao gồm 5% VAT, phí ngân hàng và phí chuyển tài liệu). Tại Myanmar, hiện tại Luật sở hữu trí tuệ cũng chưa chính thức áp dụng nên việc đăng ký được áp dụng theo Luật chứng thư và được đăng Công báo trên báo địa phương.

 

Vì vậy, các quốc gia Quý Công ty cần nộp đơn bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia, Bruney và Indonesia ( 10 quốc gia Đông Nam Á) Mỹ.

 

 

3.1. Phí tra cứu 01 nhãn hiệu/01 nhóm (Không bắt buộc)

 

Tra cứu 01 nhãn hiệu gồm 01 nhóm tại Việt Nam

 

Chi tiết

Phí nhà nước

(VNĐ)

Phí dịch vụ

(VNĐ)

Phí tra cứu khả năng đăng ký 01 nhãn hiệu gồm 01 nhóm sản phẩm trước khi nộp đơn[1]

--

1.000.000

5%VAT:

50.000

Tổng:

Bằng chữ:

1.050.000

Một triệu không trăm năm mươi

nghìn đồng

 

Ghi chú: Các khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước, phí dịch vụ và 5% VAT.

 

Tra cứu 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm tại 09 quốc gia Đông Nam Á (Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia, Bruney và Indonesia) và Mỹ

 

STT

Quốc gia

Lệ phí trả cho Cục SHTT và luật sư nước sở tại (USD)

Phí dịch vụ

(USD)

1

Lào

120.00

80.00

2

Campuchia

120.00

80.00

3

Myanmar

120.00

80.00

4

Thái Lan

140.00

80.00

5

Singapore

150.00

80.00

6

Philippines

210.00

80.00

7

Malaysia

225.00

80.00

8

Bruney

125.00

80.00

9

Indonesia

160.00

80.00

10

Mỹ

200.00

80.00

Tổng (1 - 10)

1,570.00

800.00

Phí ngân hàng (10 ngân hàng)

20.00 x 10 = 200.00

Tổng USD

2,570.00

Tỉ giá USD (ngày 19/08/2020)

23.270

Tổng VNĐ

59.803.900

5% VAT

2.990.195

TỔNG CỘNG

62.794.095

Bằng chữ

Sáu mươi hai triệu bảy trăm chín mươi bốn nghìn không trăm chín mươi lăm đồng

 

Ghi chú:

-       Khoản phí nêu trên đã bao gồm 5%VAT, lệ phí nhà nước, phí dịch vụ, phí ngân hàng;

-       Phí tra cứu trên được áp dụng cho nhãn hiệu hình và chữ. Tại một số quốc gia, phí sẽ thay đổi nếu nhãn hiệu chỉ bao gồm chữ.

 

3.2. Đăng ký nhãn hiệu

 

Trong các quốc gia mà Quý Công ty dự định đăng ký, có 09/11 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc hệ thống Madrid là 08 nước Đông Nam Á (Lào, Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Singapore, Philippines, Bruney và Indonesia) và Mỹ. Vì vậy, trong trường hợp này, để tiết kiệm chi phí, Quý Công ty sẽ thực hiện như sau:

 

-       Bước 1: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam (trường hợp đã có văn bằng bảo hộ/đơn đăng ký tại Việt Nam, Quý Công ty có thể bỏ qua bước này)

 

-       Bước 2: Nộp đơn qua hệ thống Madrid chỉ định vào 08 quốc gia Đông Nam Á (Lào, Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Singapore, Philippines, Bruney và Indonesia) và Mỹ.

 

-       Bước 3: Nộp đơn đăng ký trực tiếp tại Myanmar

 

Lưu ý: Các bước trên có thể tiến hành đồng thời.

 

Đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm tại Việt Nam

 

Chi tiết

Phí nhà nước

(VNĐ)

Phí dịch vụ

(VNĐ)

Phí đăng ký 01 nhãn hiệu cho nhóm không quá 06 sản phẩm (đã bao gồm phí nộp đơn, công bố, cấp bằng)

1.360.000

2.640.000

Cộng:

4.000.000

5% VAT:

200.000

Tổng cộng:

Bằng chữ:

4.200.000

Bốn triệu hai trăm nghìn đồng

 

Ghi chú: Khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước, phí dịch vụ, chưa bao gồm 5%VAT, phí ngân hàng và phí chuyển tài liệu, các loại phí phát sinh nếu đơn bị phản đối từ bên thứ ba, từ chối về mặt nội dung, cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ, phí công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự. Khoản phí phát sinh này sẽ được thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

-       Nộp đơn đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm thông qua hệ thống Madrid chỉ định vào 08 quốc gia Đông Nam Á  (Lào, Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Singapore, Philippines, Bruney và Indonesia) và Mỹ

 

STT

Quốc gia và

Phí nhà nước

Phí dịch vụ

(CHF)

Vùng lãnh thổ

(CHF)

I

Phí cơ bản trả cho WIPO cho đăng ký nhãn hiệu màu

903.00

740.00

Phí trả cho Cục SHTT Việt Nam

100.00

II

Phí chỉ định các nước thành viên

 

1

Lào

123.00

80.00

2

Malaysia

259.00

80.00

3

Campuchia

139.00

80.00

4

Thái Lan

418.00

80.00

5

Singapore

242.00

80.00

6

Philippines

116.00

80.00

7

Bruney

196.00

80.00

8

Indonesia

144.00

80.00

9

Mỹ

388.00

80.00

Cộng (I + II)

3,028.00

1,540.00

Phí ngân hàng

65.00

Phí chuyển tài liệu

50.00

Tổng CHF

4,683.00

TỶ GIÁ CHF (ngày 19/08/2020)

23.270

Tổng VND

108.973.410

5% VAT

5.448.670

TỔNG CỘNG

114.422.080

Một trăm mười bốn triệu bốn trăm hai mươi hai nghìn không trăm tám mươi đồng

 

Ghi chú:

 

-       Khoản phí nêu trên đã bao gồm 5%VAT lệ phí nhà nước, phí dịch vụ, phí ngân hàng và phí chuyển tài liệu; các loại phí phát sinh nếu đơn bị phản đối từ bên thứ ba, từ chối về mặt nội dung, cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ. Khoản phí phát sinh này sẽ được thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

-       Trường hợp Quý Công ty nộp mẫu nhãn hiệu đen trắng, phí cơ bản trả cho WIPO là 653.00 CHF

 

Nộp đơn đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm tại Myanmar (đã bao gồm phí đăng công báo, hợp pháp hóa lãnh sự)

 

Quốc gia và vùng lãnh thổ

Phí nhà nước

Phí dịch vụ

(USD)

(USD)

Myanmar

650.00

200.00

Phí ngân hàng

30.00

Phí chuyển tài liệu

40.00

Tổng USD

920.00

Tỉ giá USD (ngày 19/08/2020)

23.270

Tổng VND

21.408.400

5% VAT

1.040.420

TỔNG CỘNG

22.448.820

Hai mươi hai triệu bốn trăm bốn mươi tám nghìn tám trăm hai mươi đồng

 

 

4.    Tổng chi phí thực hiện công việc

 

Phí tra cứu khả năng đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm tại 11 quốc gia (đã bao gồm phí tra cứu 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm tại Việt Nam)

63.844.095

Phí đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm thông qua hệ thống Madrid chỉ định 08 nước Đông Nam Á và Mỹ; và đăng ký trực tiếp 01 nhãn hiệu cho 02 nhóm tại Việt Nam và Myanmar

141.070.900

 

* Note: Phí trên chưa bao gồm phí đăng báo ở Đông Timor.

 

5. Thời gian thực hiện công việc

 

Hình thức đăng ký

Quốc gia

Thời gian tra cứu

(ngày làm việc)

 Thời gian đăng ký (tháng)

 

 

 

 

Đăng ký qua hệ thống Madrid

 

Lào

10 – 15

 

 

 

18 – 21 tháng

(có thể nhanh hơn tùy thuộc vào tốc độ tại mỗi quốc gia)

Campuchia

10 – 15

Thái Lan

15 – 20

Singapore

10 – 15

Philippines

7 – 10

Bruney

10 - 15

Indonesia

15 – 20

Malaysia

10 - 15

Mỹ

10 - 15

Đăng ký trực tiếp tại các quốc gia

Myanmar

10 – 15

02 -  04 tháng

Việt Nam

03-05

18-24 tháng

 

6. Các tài liệu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu:

 

*Tài liệu chung:

 

 • Tên và địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu (nếu đăng ký dưới tên Công ty thì tên/địa chỉ của Công ty phải trùng khớp với Giấy đăng ký kinh doanh)
 • Mẫu nhãn hiệu xin đăng ký.
 • Danh mục sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cần đăng ký.
 • Giấy ủy quyền (theo mẫu SBLaw cung cấp)

* Nộp đơn thông qua hệ thống Madrid:

 

 • Tại Singapore và Malaysia: Bản tuyên bố ý định sử dụng hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu đăng ký tại các quốc gia này. (theo mẫu của SBLAW)
 • Tại Mỹ: Tờ khai MM18 về tuyên bố về việc sử dụng nhãn hiệu (theo mẫu của SBLAW)

 

* Nộp đơn trực tiếp tại Myanmar:

 

·      Tại Myanmar:

- Giấy ủy quyền đã được chứng thực và hợp pháp hóa lãnh sự (theo mẫu SBLAW cung cấp)

- Tuyên bố về chủ sở hữu đã được chứng thực

 

Note: Thủ tục chứng thực sẽ do Chủ đơn tự thực hiện

 

Trên đây là thư tư vấn sơ bộ của chúng tôi cho việc đăng ký nhãn hiệu của Quý Công ty tại Đông Nam Á và Mỹ. Nếu có vấn đề gì cần phải làm rõ, Quý Công ty vui lòng liên hệ với chúng tôi để có câu trả lời sớm nhất. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty và mong sớm nhận được hồi âm.[1]Phí tra cứu là không bắt buộc và chỉ mang tính tham khảo, không phải là kết luận cuối cùng của Cục SHTT

 
Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 0904340664 - Chat Zalo - Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Đăng ký thương hiệu, Nhãn hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền...
Trang chủ   Liên hệ   Print   Favorites   Gui tin nay Gửi cho bạn bè   Đầu trang
Bài viết cùng mục - Đăng ký thương hiệu theo khu vực
» Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở nước ngoài - Lưu ý cho doanh nghiệp Việt Nam
» Đăng ký nhãn hiệu tại Châu Âu
» Đăng ký nhãn hiệu các nước ASEAN
» Đăng ký nhãn hiệu tại tổ chức sở hữu trí tuệ khu vực Châu Phi - Aripo
» Đăng ký nhãn hiệu tại Tổ chức sở hữu trí tuệ Liên Minh Châu Phi OAPI
» Đăng ký nhãn hiệu tại khu vực Trung Đông
» Đăng ký nhãn hiệu tại Châu Đại Dương
» Đăng ký nhãn hiệu tại khu vực Châu Phi
» Đăng ký nhãn hiệu tại khu vực Châu Á
» Đăng ký nhãn hiệu tại khu vực Châu Âu
Các tin khác - Tin tức
» Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Hoa Kỳ
» ESCAPE VELOCITY được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ
» Lời cảm ơn nhân 13 năm thành lập SBLAW
» Nhiều doanh nghiệp
» Doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi cái nhìn về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
» Nhiều doanh nghiệp
» Dịch vụ sở hữu trí tuệ của SBLAW được vinh danh trong năm 2021
» Chế tài xử lý vi phạm hàng giả và hàng nhái
» Hàng giả, hàng nhái và chế tài xử lý
» Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi buôn bán hàng giả, hàng cấm
Hình ảnh văn phòng
Video tư vấn bảo hộ quyền
Tin mới đăng
Bằng khen, Giải thưởng uy tín
Đối tác

BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU SBLAW

Địa chỉ VP Hà Nội:

Tầng 2, Tòa 21T2, Hapulico Complex, số 81 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ VP TP. Hồ Chí Minh:

SBLAW, tầng 6, PDD Building, Số 162 đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Hotline: 0904340664 - Chat Zalo

Email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn 

Website: Baohothuonghieu.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Vui lòng dẫn Nguồn "Baohothuonghieu.com" khi phát hành thông tin từ website này

 

DMCA.com Protection Status
Đăng ký thương hiệu Đăng ký sáng chế Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng Bảo hộ thương hiệu Giải quyết tranh chấp Tư vấn luật doanh nghiệp
đăng ký logo Đăng ký kiểu dáng Đăng ký lưu hành dược phẩm Mua bán thương hiệu Tư vấn pháp luật Thành lập công ty
đăng ký logo độc quyền Mã số mã vạch Đăng ký thực phẩm chức năng Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Tư vấn hợp đồng Tư vấn đầu tư
Đăng ký bản quyền Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ chuyển nhượng nhãn hiệu Xử lý vi phạm quyền Đăng ký Sở hữu trí tuệ Đăng ký kinh doanh
Đăng ký nhãn hiệu Đăng ký bảo hộ tên miền Mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu Đăng ký bảo hộ thương hiệu Tra cứu thương hiệu Tư vấn đầu tư nước ngoài
Đăng ký nhãn hiệu Quốc tế Dịch vụ tra cứu nhãn hiệu Thủ tục đăng ký nhãn hiệu Nhượng quyền thương mại Cục sở hữu trí tuệ
Trademark registration  ...

 

Công ty SBLAW, Tư Vấn Luật,Thiết kế bởi:Digitalstar.vn
Hotline: 0904340664 (Mr.Hà) – Chat Zalo
baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Language:
Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Đông Nam Á và Mỹ
Đăng ký nhãn hiệu Quốc tế
Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Đông Nam Á và Mỹ
Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Đông Nam Á và Mỹ

SBLAW trân trọng giới thiệu tới Quý khách hàng thủ tục và chi phí chi tiết đăng ký nhãn hiệu tại Đông Nam Á và Mỹ

 
1. Dịch vụ đăng ký của SBLAW.
 
Nếu được lựa chọn là đại diện pháp lý, thay mặt Quý Công ty tiến hành công việc đăng ký nhãn hiệu tại các nước chỉ định, công việc của chúng tôi sẽ bao gồm:

 

 • Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại các nước chỉ định trước khi nộp đơn;
 • Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài để Quý Công ty ký;
 • Hỗ trợ Quý Công ty thực hiện các thủ tục công chứng/hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nộp đơn theo qui định của từng quốc gia (nếu có);
 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hiện việc đăng ký tại các quốc gia nộp đơn trực tiếp;
 • Theo dõi các Đơn đã nộp và báo cáo định kỳ cho Quý Công ty về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn theo qui định của từng quốc gia đăng ký)
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của các cơ quan đăng ký (nếu có) trong quá trình theo đuổi đơn:

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký nhãn hiệu quốc tế cho nhiều tập đoàn lớn của Việt Nam trong nhiều năm, SBLAW có đầy đủ khả năng để tư vấn cho Quý Công ty giải pháp tối ưu nhất để vượt qua phản đối của bên thứ ba, thiếu sót/từ chối của cơ quan đăng ký tại các quốc gia (nếu có) đảm bảo nhãn hiệu của Quý Công ty có kết quả tốt nhất tại các quốc gia đã lựa chọn. Thực tế cho thấy nhãn hiệu của nhiều công ty sau khi được chúng tôi tư vấn đã vượt qua từ chối và được cấp bằng tại nhiều nước.

 • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại các nước nếu đáp ứng tiêu chuẩn và bàn giao cho Quý Công ty.
 • Tư vấn việc sử dụng nhãn hiệu sau khi đăng ký tại các nước đã đăng ký.
 • Cập nhật ngày hiệu lực của các GCN đăng ký nhãn hiệu vào hệ thống dữ liệu của SB LAW và sẽ nhắc nhở Quý Công ty gia hạn GCN đúng thời hạn.

 

2. Thông tin nhãn hiệu

 

Nhãn hiệu

Danh mục sản phẩm

Chủ sở hữu

Quốc gia

Quý Công ty vui lòng cung cấp

Tôm đã qua chế biến và đóng hộp; tôm khô; tôm đông lạnh.

Quý Công ty vui lòng cung cấp

Đông Nam Á và Mỹ

 

3Chi phí thực hiện

 

Đông Nam Á bao gồm 11 quốc gia: Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia, Bruney, Đông Timor, và Indonesia. Trong đó, tại Đông Timor vẫn chưa có Cơ quan Sở hữu trí tuệ nên không thể thực hiện đăng ký nhãn hiệu tại Đông Timor. Tuy nhiên, Quý Công ty có thể đăng ký bằng cách đăng công báo trên tạp chí của Đông Timor. Chi phí cho việc đăng Công báo là 1,300.00 USD (Phí trên chưa bao gồm 5% VAT, phí ngân hàng và phí chuyển tài liệu). Tại Myanmar, hiện tại Luật sở hữu trí tuệ cũng chưa chính thức áp dụng nên việc đăng ký được áp dụng theo Luật chứng thư và được đăng Công báo trên báo địa phương.

 

Vì vậy, các quốc gia Quý Công ty cần nộp đơn bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia, Bruney và Indonesia ( 10 quốc gia Đông Nam Á) Mỹ.

 

 

3.1. Phí tra cứu 01 nhãn hiệu/01 nhóm (Không bắt buộc)

 

Tra cứu 01 nhãn hiệu gồm 01 nhóm tại Việt Nam

 

Chi tiết

Phí nhà nước

(VNĐ)

Phí dịch vụ

(VNĐ)

Phí tra cứu khả năng đăng ký 01 nhãn hiệu gồm 01 nhóm sản phẩm trước khi nộp đơn[1]

--

1.000.000

5%VAT:

50.000

Tổng:

Bằng chữ:

1.050.000

Một triệu không trăm năm mươi

nghìn đồng

 

Ghi chú: Các khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước, phí dịch vụ và 5% VAT.

 

Tra cứu 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm tại 09 quốc gia Đông Nam Á (Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia, Bruney và Indonesia) và Mỹ

 

STT

Quốc gia

Lệ phí trả cho Cục SHTT và luật sư nước sở tại (USD)

Phí dịch vụ

(USD)

1

Lào

120.00

80.00

2

Campuchia

120.00

80.00

3

Myanmar

120.00

80.00

4

Thái Lan

140.00

80.00

5

Singapore

150.00

80.00

6

Philippines

210.00

80.00

7

Malaysia

225.00

80.00

8

Bruney

125.00

80.00

9

Indonesia

160.00

80.00

10

Mỹ

200.00

80.00

Tổng (1 - 10)

1,570.00

800.00

Phí ngân hàng (10 ngân hàng)

20.00 x 10 = 200.00

Tổng USD

2,570.00

Tỉ giá USD (ngày 19/08/2020)

23.270

Tổng VNĐ

59.803.900

5% VAT

2.990.195

TỔNG CỘNG

62.794.095

Bằng chữ

Sáu mươi hai triệu bảy trăm chín mươi bốn nghìn không trăm chín mươi lăm đồng

 

Ghi chú:

-       Khoản phí nêu trên đã bao gồm 5%VAT, lệ phí nhà nước, phí dịch vụ, phí ngân hàng;

-       Phí tra cứu trên được áp dụng cho nhãn hiệu hình và chữ. Tại một số quốc gia, phí sẽ thay đổi nếu nhãn hiệu chỉ bao gồm chữ.

 

3.2. Đăng ký nhãn hiệu

 

Trong các quốc gia mà Quý Công ty dự định đăng ký, có 09/11 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc hệ thống Madrid là 08 nước Đông Nam Á (Lào, Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Singapore, Philippines, Bruney và Indonesia) và Mỹ. Vì vậy, trong trường hợp này, để tiết kiệm chi phí, Quý Công ty sẽ thực hiện như sau:

 

-       Bước 1: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam (trường hợp đã có văn bằng bảo hộ/đơn đăng ký tại Việt Nam, Quý Công ty có thể bỏ qua bước này)

 

-       Bước 2: Nộp đơn qua hệ thống Madrid chỉ định vào 08 quốc gia Đông Nam Á (Lào, Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Singapore, Philippines, Bruney và Indonesia) và Mỹ.

 

-       Bước 3: Nộp đơn đăng ký trực tiếp tại Myanmar

 

Lưu ý: Các bước trên có thể tiến hành đồng thời.

 

Đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm tại Việt Nam

 

Chi tiết

Phí nhà nước

(VNĐ)

Phí dịch vụ

(VNĐ)

Phí đăng ký 01 nhãn hiệu cho nhóm không quá 06 sản phẩm (đã bao gồm phí nộp đơn, công bố, cấp bằng)

1.360.000

2.640.000

Cộng:

4.000.000

5% VAT:

200.000

Tổng cộng:

Bằng chữ:

4.200.000

Bốn triệu hai trăm nghìn đồng

 

Ghi chú: Khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước, phí dịch vụ, chưa bao gồm 5%VAT, phí ngân hàng và phí chuyển tài liệu, các loại phí phát sinh nếu đơn bị phản đối từ bên thứ ba, từ chối về mặt nội dung, cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ, phí công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự. Khoản phí phát sinh này sẽ được thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

-       Nộp đơn đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm thông qua hệ thống Madrid chỉ định vào 08 quốc gia Đông Nam Á  (Lào, Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Singapore, Philippines, Bruney và Indonesia) và Mỹ

 

STT

Quốc gia và

Phí nhà nước

Phí dịch vụ

(CHF)

Vùng lãnh thổ

(CHF)

I

Phí cơ bản trả cho WIPO cho đăng ký nhãn hiệu màu

903.00

740.00

Phí trả cho Cục SHTT Việt Nam

100.00

II

Phí chỉ định các nước thành viên

 

1

Lào

123.00

80.00

2

Malaysia

259.00

80.00

3

Campuchia

139.00

80.00

4

Thái Lan

418.00

80.00

5

Singapore

242.00

80.00

6

Philippines

116.00

80.00

7

Bruney

196.00

80.00

8

Indonesia

144.00

80.00

9

Mỹ

388.00

80.00

Cộng (I + II)

3,028.00

1,540.00

Phí ngân hàng

65.00

Phí chuyển tài liệu

50.00

Tổng CHF

4,683.00

TỶ GIÁ CHF (ngày 19/08/2020)

23.270

Tổng VND

108.973.410

5% VAT

5.448.670

TỔNG CỘNG

114.422.080

Một trăm mười bốn triệu bốn trăm hai mươi hai nghìn không trăm tám mươi đồng

 

Ghi chú:

 

-       Khoản phí nêu trên đã bao gồm 5%VAT lệ phí nhà nước, phí dịch vụ, phí ngân hàng và phí chuyển tài liệu; các loại phí phát sinh nếu đơn bị phản đối từ bên thứ ba, từ chối về mặt nội dung, cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ. Khoản phí phát sinh này sẽ được thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

-       Trường hợp Quý Công ty nộp mẫu nhãn hiệu đen trắng, phí cơ bản trả cho WIPO là 653.00 CHF

 

Nộp đơn đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm tại Myanmar (đã bao gồm phí đăng công báo, hợp pháp hóa lãnh sự)

 

Quốc gia và vùng lãnh thổ

Phí nhà nước

Phí dịch vụ

(USD)

(USD)

Myanmar

650.00

200.00

Phí ngân hàng

30.00

Phí chuyển tài liệu

40.00

Tổng USD

920.00

Tỉ giá USD (ngày 19/08/2020)

23.270

Tổng VND

21.408.400

5% VAT

1.040.420

TỔNG CỘNG

22.448.820

Hai mươi hai triệu bốn trăm bốn mươi tám nghìn tám trăm hai mươi đồng

 

 

4.    Tổng chi phí thực hiện công việc

 

Phí tra cứu khả năng đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm tại 11 quốc gia (đã bao gồm phí tra cứu 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm tại Việt Nam)

63.844.095

Phí đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm thông qua hệ thống Madrid chỉ định 08 nước Đông Nam Á và Mỹ; và đăng ký trực tiếp 01 nhãn hiệu cho 02 nhóm tại Việt Nam và Myanmar

141.070.900

 

* Note: Phí trên chưa bao gồm phí đăng báo ở Đông Timor.

 

5. Thời gian thực hiện công việc

 

Hình thức đăng ký

Quốc gia

Thời gian tra cứu

(ngày làm việc)

 Thời gian đăng ký (tháng)

 

 

 

 

Đăng ký qua hệ thống Madrid

 

Lào

10 – 15

 

 

 

18 – 21 tháng

(có thể nhanh hơn tùy thuộc vào tốc độ tại mỗi quốc gia)

Campuchia

10 – 15

Thái Lan

15 – 20

Singapore

10 – 15

Philippines

7 – 10

Bruney

10 - 15

Indonesia

15 – 20

Malaysia

10 - 15

Mỹ

10 - 15

Đăng ký trực tiếp tại các quốc gia

Myanmar

10 – 15

02 -  04 tháng

Việt Nam

03-05

18-24 tháng

 

6. Các tài liệu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu:

 

*Tài liệu chung:

 

 • Tên và địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu (nếu đăng ký dưới tên Công ty thì tên/địa chỉ của Công ty phải trùng khớp với Giấy đăng ký kinh doanh)
 • Mẫu nhãn hiệu xin đăng ký.
 • Danh mục sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cần đăng ký.
 • Giấy ủy quyền (theo mẫu SBLaw cung cấp)

* Nộp đơn thông qua hệ thống Madrid:

 

 • Tại Singapore và Malaysia: Bản tuyên bố ý định sử dụng hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu đăng ký tại các quốc gia này. (theo mẫu của SBLAW)
 • Tại Mỹ: Tờ khai MM18 về tuyên bố về việc sử dụng nhãn hiệu (theo mẫu của SBLAW)

 

* Nộp đơn trực tiếp tại Myanmar:

 

·      Tại Myanmar:

- Giấy ủy quyền đã được chứng thực và hợp pháp hóa lãnh sự (theo mẫu SBLAW cung cấp)

- Tuyên bố về chủ sở hữu đã được chứng thực

 

Note: Thủ tục chứng thực sẽ do Chủ đơn tự thực hiện

 

Trên đây là thư tư vấn sơ bộ của chúng tôi cho việc đăng ký nhãn hiệu của Quý Công ty tại Đông Nam Á và Mỹ. Nếu có vấn đề gì cần phải làm rõ, Quý Công ty vui lòng liên hệ với chúng tôi để có câu trả lời sớm nhất. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty và mong sớm nhận được hồi âm.[1]Phí tra cứu là không bắt buộc và chỉ mang tính tham khảo, không phải là kết luận cuối cùng của Cục SHTT

 
Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 0904340664 - Chat Zalo - Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Đăng ký thương hiệu, Nhãn hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền...
Trang chủ   Liên hệ   Print   Favorites   Gui tin nay Gửi cho bạn bè   Đầu trang
Bài viết cùng mục - Đăng ký thương hiệu theo khu vực
» Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở nước ngoài - Lưu ý cho doanh nghiệp Việt Nam
» Đăng ký nhãn hiệu tại Châu Âu
» Đăng ký nhãn hiệu các nước ASEAN
» Đăng ký nhãn hiệu tại tổ chức sở hữu trí tuệ khu vực Châu Phi - Aripo
» Đăng ký nhãn hiệu tại Tổ chức sở hữu trí tuệ Liên Minh Châu Phi OAPI
» Đăng ký nhãn hiệu tại khu vực Trung Đông
» Đăng ký nhãn hiệu tại Châu Đại Dương
» Đăng ký nhãn hiệu tại khu vực Châu Phi
» Đăng ký nhãn hiệu tại khu vực Châu Á
» Đăng ký nhãn hiệu tại khu vực Châu Âu
Các tin khác - Tin tức
» Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Hoa Kỳ
» ESCAPE VELOCITY được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ
» Lời cảm ơn nhân 13 năm thành lập SBLAW
» Nhiều doanh nghiệp
» Doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi cái nhìn về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
» Nhiều doanh nghiệp
» Dịch vụ sở hữu trí tuệ của SBLAW được vinh danh trong năm 2021
» Chế tài xử lý vi phạm hàng giả và hàng nhái
» Hàng giả, hàng nhái và chế tài xử lý
» Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi buôn bán hàng giả, hàng cấm