Bảo hộ thương hiệu trên 60 quốc gia (SB Law) đại diện sở hữu công nghiệp được cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số 417/QĐ-SHTT Cục Sở Hữu Trí Tuệ | Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận Tổ chức tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan. sở hữu trí tuệ
Tin tức
Thương hiệu
Bản quyền tác giả
Kiểu dáng, Sáng chế
Bảo hộ quyền
Mua bán thương hiệu
Tính phí dịch vụ
Quang cáo
Hỗ trợ trực tuyến
Bảo hộ thương hiệu
GIỚII THIỆU BẢNG PHÂN LOẠI VIENNA
Thương hiệu

GIỚII THIỆU BẢNG PHÂN LOẠI VIENNA

GIỚII THIỆU BẢNG PHÂN LOẠI VIENNA

BẢNG PHÂN LOẠI VIENNA 

Lịch sử Bảng phân loại Vienna

Theo đề nghị của một số cơ quan sở hữu công nghiệp của các nước là thành viên của Công ước Pari, Hiệp hội bảo vệ sở hữu trí tuệ quốc tế (BIRPI), tiền thân của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), đã bắt đầu làm việc với Ủy ban các chuyên gia được thành lập vào năm 1967 bởi Ban Điều Phối BIRPI về việc soạn thảo một Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu. Bảng phân loại cuối cùng đã được thiết lập bởi một thỏa ước được ký vào ngày 12/06/1973 tại Hội nghị ngoại giao Vienna. Thỏa ước Vienna có hiệu lực từ ngày 09/08/1985.

Mục đích và phạm vi của Bảng phân loại Vienna

Mục đích của Bảng phân loại là để tạo cơ sở cho các tra cứu nhãn hiệu và làm giảm bớt việc phân loại lại khi các tài liệu được trao đổi ở cấp quốc tế. Hơn nữa, các quốc gia thành viên Thỏa ước Vienna không cần phải đưa ra Bảng phân loại quốc gia của riêng mình hoặc cập nhật thông tin hiện tại.

Điều 4 của Thỏa ước Vienna quy định rằng, theo các yêu cầu do chính Thỏa ước quy định, phạm vi của Bảng phân loại là do mỗi quốc gia ký kết quy định, và đặc biệt, Bảng phân loại không ràng buộc các quốc gia đó về mức độ bảo hộ dành cho nhãn hiệu đó.

Cấu trúc của Bảng phân loại Vienna

Bảng phân loại Vienna là một hệ thống có thứ bậc, phân chia các yếu tố hình thành những “Lớp” (Category), “Nhóm” (Divison) và “Phân nhóm” (Section). Danh mục thích hợp, ghi chú giải thích đã được giới thiệu. Chúng thuộc vào một Lớp, Nhóm hoặc Phân Nhóm.

Có hai loại Phân nhóm: Phân nhóm chính và phân nhóm phụ. Phân nhóm phụ chỉ các yếu tố hình nằm trong phân nhóm chính. Tuy vậy, nó tiện lợi để phân loại theo một tiêu chí cụ thể giúp dễ dàng tra cứu.

Mỗi lớp, nhóm và phân nhóm được gắn cho một chữ số theo một hệ thống mã hóa đặc biệt. Mỗi yếu tố hình trong một phân nhóm được biểu thị bằng ba chữ số: chữ số thứ nhất có thể là bất kỳ số nào từ 1 đến 29, biểu thị lớp; chữ số thứ hai có thể là bất kỳ số nào từ 1 đến 19, biểu thị nhóm; và chữ số thứ ba có thể là bất kỳ số nào từ 1 đến 30, biểu thị phân nhóm. Chẳng hạn, “Một cô bé đang ăn” thuộc Lớp 2 ( Con người), Nhóm 5 ( Trẻ em), Phân nhóm chính 3 (con gái); Nếu các phân nhóm phụ được sử dụng, các yếu tố  hình có thể được xác định bổ sung với phân nhóm phụ 18 ( Trẻ em đang uống hoặc ăn, mã A 2.5.18). Mã của ví dụ này là 2.5.3,18.

Số lượng các nhóm và các phân nhóm khác nhau tùy theo các Lớp và các Phân nhóm của chúng. Trong các Nhóm và Phân nhóm, một số số nhất định đã bị bỏ trống để cho phép giới thiệu các Nhóm và Phân nhóm mới khi cần thiết.

Sử dụng Bảng phân loại Vienna

Các quốc gia thành viên Thỏa ước Vienna có thể áp dụng Bảng phân loại như là bộ khung chính hoặc như là một hệ thống bổ sung. Do đó, các quốc gia thành viên có thể sử dụng Bảng phân loại quốc gia cùng lúc với Bảng phân loại Vienna, dưới dạng gián tiếp là nội luật hóa hoặc trực tiếp sử dụng Bảng phân loại Vienna.

Các cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia thành viên Thỏa ước Vienna có nghĩa vụ đưa vào các tài liệu và ấn phẩm chính thức liên quan đến đăng ký và gia hạn nhãn hiệu số lượng của các Lớp, Nhóm và Phân nhóm trong đó các yếu tố tượng hình của các nhãn hiệu đó đã được đặt. Các tài liệu ấn phẩm là các mục trong sổ đăng ký nhãn hiệu, giấy chứng nhận đăng ký và gia hạn và các ấn phẩm đăng ký, gia hạn trên các tạp chí văn phòng, công báo hoặc trang web.

Số lượng của các Lớp, Nhóm và Phân nhóm xuất hiện trong các tài liệu và ấn phẩm chính thức liên quan đến đăng ký nên được đặt trước, để dễ hiểu, bằng tên đầy đủ “Bảng phân loại các yếu tố hình ” hoặc bằng CFE viết tắt. Khuyến nghị rằng phiên bản Bảng phân loại, theo đó các yếu tố hình của nhãn hiệu được phân loại được biểu thị bằng một chữ số Ả Rập trong ngoặc tròn, ví dụ, CFE (8).

Bảng phân loại đầy đủ chi tiết cho từng Phân nhóm chứa đựng một số lượng nhỏ các yếu tố hình tạo điều kiện cho việc tra cứu ngay cả khi được sử dụng bởi các cơ quansở hữu công nghiệp lớn. Bảng phân loại có lẽ là quá chi tiết, tuy nhiên, đối với các văn phòng đăng ký thì tương đối ít nhãn hiệu. Do đó, các quốc gia thành viên Thỏa ước Vienna có thể tuyên bố bảo lưu quyền không bao gồm số lượng của tất cả hoặc một số Phân nhóm trong các tài liệu và ấn phẩm chính thức liên quan đến đăng ký và gia hạn nhãn hiệu (Điều 4 (5) của Thỏa  ước Vienna). Ngoài ra, các Phân nhóm “phụ” (số Phân nhóm được ký hiệu bởi chữ “A” ở trước) trong mọi trường hợp không bắt buộc; Các quốc gia có thể sử dụng Bảng phân loại theo quyết định của họ.

Sửa đổi Bảng phân loại Vienna

Phiên bản hiện tại của Phân loại Vienna dựa trên bản phê duyệt ngày 12 tháng 6 năm 1973 tại Hội nghị Ngoại giao Vienna.

Trong khi chờ Thỏa ước Vienna có hiệu lực, một Ủy ban chuyên gia lâm thời, được thành lập theo nghị quyết được Hội nghị Ngoại giao Vienna thông qua vào ngày 8 tháng 6 năm 1973, đã họp vào năm 1975 và 1976 để đưa ra các đề xuất sửa đổi và bổ sung cho phiên bản gốc của phân loại. Những đề xuất đã được công bố trong một phiên bản tạm thời vào năm 1977.

Sau khi Thỏa ước Vienna có hiệu lực, Ủy ban chuyên gia được thành lập theo Điều 5 của Thỏa ước, tại phiên họp đầu tiên, tại Geneva vào tháng 5 năm 1987, đã phê chuẩn phần lớn các sửa đổi và bổ sung do Ủy ban chuyên gia lâm thời đề xuất. Tại các phiên họp thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, được tổ chức tại Geneva, lần lượt vào các năm 1992, 1996, 2001, 2006, 2011 và 2016, Ủy ban chuyên gia đã thông qua một số sửa đổi và bổ sung. Những thay đổi tương ứng đã được kết hợp trong Bảng phân loại.

Tại phiên họp thứ ba (1996), Ủy ban chuyên gia đã thông qua một bài trình bày mới về Bảng phân loại bao gồm việc đặt, đưa vào mỗi Nhóm, các Phân nhóm phụ ở cuối nhóm, để đánh dấu các Lớp mà các Phân nhóm phụ được liên kết với một dấu hoa thị và trong việc đặt các Phân nhóm phụ dưới các tiêu đề thích hợp.

Các phiên bản của Bảng phân loại Vienna

Phiên bản đầu tiên của Bảng phân loại Vienna được công bố vào năm 1973, thứ 2 vào năm 1988, thứ 3 năm 1993, thứ 4 năm 1997, thứ 5 năm 2002, thứ 6 năm 2007 và thứ 7 năm 2012.

Phiên bản hiện nay là phiên bản thứ 8, được công bố năm 2017, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018. Phiên bản này thay thế cho các phiên bản trước đó.

Ngôn ngữ của Bảng phân loại Vienna

Bảng phân loại Vienna được thiết lập bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Cả hai văn bản đều có giá trị như nhau.

Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 0904340664 - Chat Zalo - Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Đăng ký thương hiệu, Nhãn hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền...
Trang chủ   Liên hệ   Print   Favorites   Gui tin nay Gửi cho bạn bè   Đầu trang
Bài viết cùng mục - Phân loại hàng hóa, dịch vụ
» Giới thiệu bảng phân loại hàng hoá Nice
» Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Ni xơ 11-2018
» Bảng phân loại Hình Vienne
» Công cụ tra cứu sở hữu trí tuệ
» Phân loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ
» Tư vấn phân nhóm sản phẩm đăng ký nhãn hiệu
» Thông báo về việc sử dụng Bảng phân loại Viên phiên bản 7
» Tổ chức Hội nghị hoàn thiện bản dịch tiếng Việt Bảng phân loại hàng hóa
» Các câu hỏi thường gặp về thỏa ước Nice
» Thỏa ước Nice về Phân loại hàng hóa và dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
Các tin khác - Tin tức
» XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHÔNG GIAN MẠNG VÀ CÁC CHẾ TÀI PHÁP LÝ
» TẠI SAO GOOGLE NÊN LÀM NHIỀU HƠN ĐỂ BẢO VỆ NHÃN HIỆU KHỎI HÀNG GIẢ?
» CÔNG CUỘC CẢI CÁCH BẢN QUYỀN LỚN NHẤT TẠI SINGAPORE TRONG 30 NĂM
» Tư vấn về dùng sai phần mềm bản quyền
» 8 bước để bảo mật bí mật thương mại
» Đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc tại Việt Nam
» Bao bì đơn giản của các sản phẩm thuốc lá: Quyết định mang tính bước ngoặt
» Những thắc mắc về hình thức vi phạm bản quyền thương hiệu
» BẢN QUYỀN LÀ GÌ?
» Quan sát của tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) về các cơ chế giải quyết tranh chấp về tên miền cấp cao nhất dùng chung (gTLD) mới
Hình ảnh văn phòng
Video tư vấn bảo hộ quyền
Tin mới đăng
Bằng khen, Giải thưởng uy tín
Đối tác

BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU SBLAW

Địa chỉ VP Hà Nội:

SBLAW, tầng 18, Center Buiding, Hapulico complex, Số 85, Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ VP TP. Hồ Chí Minh:

SBLAW, tầng 8, PDD Building, Số 162 đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Hotline: 0904340664 - Chat Zalo

Email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn 

Website: Baohothuonghieu.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Vui lòng dẫn Nguồn "Baohothuonghieu.com" khi phát hành thông tin từ website này

 

DMCA.com Protection Status
Đăng ký thương hiệu Đăng ký sáng chế Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng Bảo hộ thương hiệu Giải quyết tranh chấp Tư vấn luật doanh nghiệp
đăng ký logo Đăng ký kiểu dáng Đăng ký lưu hành dược phẩm Mua bán thương hiệu Tư vấn pháp luật Thành lập công ty
đăng ký logo độc quyền Mã số mã vạch Đăng ký thực phẩm chức năng Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Tư vấn hợp đồng Tư vấn đầu tư
Đăng ký bản quyền Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ chuyển nhượng nhãn hiệu Xử lý vi phạm quyền Đăng ký Sở hữu trí tuệ Đăng ký kinh doanh
Đăng ký nhãn hiệu Đăng ký bảo hộ tên miền Mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu Đăng ký bảo hộ thương hiệu Tra cứu thương hiệu Tư vấn đầu tư nước ngoài
Đăng ký nhãn hiệu Quốc tế Dịch vụ tra cứu nhãn hiệu Thủ tục đăng ký nhãn hiệu Nhượng quyền thương mại Cục sở hữu trí tuệ
Trademark registration  ...

 

Công ty SBLAW, Tư Vấn Luật,Thiết kế bởi:Digitalstar.vn
Hotline: 0904340664 (Mr.Hà) – Chat Zalo
baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Language:
GIỚII THIỆU BẢNG PHÂN LOẠI VIENNA
Thương hiệu

GIỚII THIỆU BẢNG PHÂN LOẠI VIENNA

GIỚII THIỆU BẢNG PHÂN LOẠI VIENNA

BẢNG PHÂN LOẠI VIENNA 

Lịch sử Bảng phân loại Vienna

Theo đề nghị của một số cơ quan sở hữu công nghiệp của các nước là thành viên của Công ước Pari, Hiệp hội bảo vệ sở hữu trí tuệ quốc tế (BIRPI), tiền thân của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), đã bắt đầu làm việc với Ủy ban các chuyên gia được thành lập vào năm 1967 bởi Ban Điều Phối BIRPI về việc soạn thảo một Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu. Bảng phân loại cuối cùng đã được thiết lập bởi một thỏa ước được ký vào ngày 12/06/1973 tại Hội nghị ngoại giao Vienna. Thỏa ước Vienna có hiệu lực từ ngày 09/08/1985.

Mục đích và phạm vi của Bảng phân loại Vienna

Mục đích của Bảng phân loại là để tạo cơ sở cho các tra cứu nhãn hiệu và làm giảm bớt việc phân loại lại khi các tài liệu được trao đổi ở cấp quốc tế. Hơn nữa, các quốc gia thành viên Thỏa ước Vienna không cần phải đưa ra Bảng phân loại quốc gia của riêng mình hoặc cập nhật thông tin hiện tại.

Điều 4 của Thỏa ước Vienna quy định rằng, theo các yêu cầu do chính Thỏa ước quy định, phạm vi của Bảng phân loại là do mỗi quốc gia ký kết quy định, và đặc biệt, Bảng phân loại không ràng buộc các quốc gia đó về mức độ bảo hộ dành cho nhãn hiệu đó.

Cấu trúc của Bảng phân loại Vienna

Bảng phân loại Vienna là một hệ thống có thứ bậc, phân chia các yếu tố hình thành những “Lớp” (Category), “Nhóm” (Divison) và “Phân nhóm” (Section). Danh mục thích hợp, ghi chú giải thích đã được giới thiệu. Chúng thuộc vào một Lớp, Nhóm hoặc Phân Nhóm.

Có hai loại Phân nhóm: Phân nhóm chính và phân nhóm phụ. Phân nhóm phụ chỉ các yếu tố hình nằm trong phân nhóm chính. Tuy vậy, nó tiện lợi để phân loại theo một tiêu chí cụ thể giúp dễ dàng tra cứu.

Mỗi lớp, nhóm và phân nhóm được gắn cho một chữ số theo một hệ thống mã hóa đặc biệt. Mỗi yếu tố hình trong một phân nhóm được biểu thị bằng ba chữ số: chữ số thứ nhất có thể là bất kỳ số nào từ 1 đến 29, biểu thị lớp; chữ số thứ hai có thể là bất kỳ số nào từ 1 đến 19, biểu thị nhóm; và chữ số thứ ba có thể là bất kỳ số nào từ 1 đến 30, biểu thị phân nhóm. Chẳng hạn, “Một cô bé đang ăn” thuộc Lớp 2 ( Con người), Nhóm 5 ( Trẻ em), Phân nhóm chính 3 (con gái); Nếu các phân nhóm phụ được sử dụng, các yếu tố  hình có thể được xác định bổ sung với phân nhóm phụ 18 ( Trẻ em đang uống hoặc ăn, mã A 2.5.18). Mã của ví dụ này là 2.5.3,18.

Số lượng các nhóm và các phân nhóm khác nhau tùy theo các Lớp và các Phân nhóm của chúng. Trong các Nhóm và Phân nhóm, một số số nhất định đã bị bỏ trống để cho phép giới thiệu các Nhóm và Phân nhóm mới khi cần thiết.

Sử dụng Bảng phân loại Vienna

Các quốc gia thành viên Thỏa ước Vienna có thể áp dụng Bảng phân loại như là bộ khung chính hoặc như là một hệ thống bổ sung. Do đó, các quốc gia thành viên có thể sử dụng Bảng phân loại quốc gia cùng lúc với Bảng phân loại Vienna, dưới dạng gián tiếp là nội luật hóa hoặc trực tiếp sử dụng Bảng phân loại Vienna.

Các cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia thành viên Thỏa ước Vienna có nghĩa vụ đưa vào các tài liệu và ấn phẩm chính thức liên quan đến đăng ký và gia hạn nhãn hiệu số lượng của các Lớp, Nhóm và Phân nhóm trong đó các yếu tố tượng hình của các nhãn hiệu đó đã được đặt. Các tài liệu ấn phẩm là các mục trong sổ đăng ký nhãn hiệu, giấy chứng nhận đăng ký và gia hạn và các ấn phẩm đăng ký, gia hạn trên các tạp chí văn phòng, công báo hoặc trang web.

Số lượng của các Lớp, Nhóm và Phân nhóm xuất hiện trong các tài liệu và ấn phẩm chính thức liên quan đến đăng ký nên được đặt trước, để dễ hiểu, bằng tên đầy đủ “Bảng phân loại các yếu tố hình ” hoặc bằng CFE viết tắt. Khuyến nghị rằng phiên bản Bảng phân loại, theo đó các yếu tố hình của nhãn hiệu được phân loại được biểu thị bằng một chữ số Ả Rập trong ngoặc tròn, ví dụ, CFE (8).

Bảng phân loại đầy đủ chi tiết cho từng Phân nhóm chứa đựng một số lượng nhỏ các yếu tố hình tạo điều kiện cho việc tra cứu ngay cả khi được sử dụng bởi các cơ quansở hữu công nghiệp lớn. Bảng phân loại có lẽ là quá chi tiết, tuy nhiên, đối với các văn phòng đăng ký thì tương đối ít nhãn hiệu. Do đó, các quốc gia thành viên Thỏa ước Vienna có thể tuyên bố bảo lưu quyền không bao gồm số lượng của tất cả hoặc một số Phân nhóm trong các tài liệu và ấn phẩm chính thức liên quan đến đăng ký và gia hạn nhãn hiệu (Điều 4 (5) của Thỏa  ước Vienna). Ngoài ra, các Phân nhóm “phụ” (số Phân nhóm được ký hiệu bởi chữ “A” ở trước) trong mọi trường hợp không bắt buộc; Các quốc gia có thể sử dụng Bảng phân loại theo quyết định của họ.

Sửa đổi Bảng phân loại Vienna

Phiên bản hiện tại của Phân loại Vienna dựa trên bản phê duyệt ngày 12 tháng 6 năm 1973 tại Hội nghị Ngoại giao Vienna.

Trong khi chờ Thỏa ước Vienna có hiệu lực, một Ủy ban chuyên gia lâm thời, được thành lập theo nghị quyết được Hội nghị Ngoại giao Vienna thông qua vào ngày 8 tháng 6 năm 1973, đã họp vào năm 1975 và 1976 để đưa ra các đề xuất sửa đổi và bổ sung cho phiên bản gốc của phân loại. Những đề xuất đã được công bố trong một phiên bản tạm thời vào năm 1977.

Sau khi Thỏa ước Vienna có hiệu lực, Ủy ban chuyên gia được thành lập theo Điều 5 của Thỏa ước, tại phiên họp đầu tiên, tại Geneva vào tháng 5 năm 1987, đã phê chuẩn phần lớn các sửa đổi và bổ sung do Ủy ban chuyên gia lâm thời đề xuất. Tại các phiên họp thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, được tổ chức tại Geneva, lần lượt vào các năm 1992, 1996, 2001, 2006, 2011 và 2016, Ủy ban chuyên gia đã thông qua một số sửa đổi và bổ sung. Những thay đổi tương ứng đã được kết hợp trong Bảng phân loại.

Tại phiên họp thứ ba (1996), Ủy ban chuyên gia đã thông qua một bài trình bày mới về Bảng phân loại bao gồm việc đặt, đưa vào mỗi Nhóm, các Phân nhóm phụ ở cuối nhóm, để đánh dấu các Lớp mà các Phân nhóm phụ được liên kết với một dấu hoa thị và trong việc đặt các Phân nhóm phụ dưới các tiêu đề thích hợp.

Các phiên bản của Bảng phân loại Vienna

Phiên bản đầu tiên của Bảng phân loại Vienna được công bố vào năm 1973, thứ 2 vào năm 1988, thứ 3 năm 1993, thứ 4 năm 1997, thứ 5 năm 2002, thứ 6 năm 2007 và thứ 7 năm 2012.

Phiên bản hiện nay là phiên bản thứ 8, được công bố năm 2017, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018. Phiên bản này thay thế cho các phiên bản trước đó.

Ngôn ngữ của Bảng phân loại Vienna

Bảng phân loại Vienna được thiết lập bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Cả hai văn bản đều có giá trị như nhau.

Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 0904340664 - Chat Zalo - Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Đăng ký thương hiệu, Nhãn hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền...
Trang chủ   Liên hệ   Print   Favorites   Gui tin nay Gửi cho bạn bè   Đầu trang
Bài viết cùng mục - Phân loại hàng hóa, dịch vụ
» Giới thiệu bảng phân loại hàng hoá Nice
» Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Ni xơ 11-2018
» Bảng phân loại Hình Vienne
» Công cụ tra cứu sở hữu trí tuệ
» Phân loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ
» Tư vấn phân nhóm sản phẩm đăng ký nhãn hiệu
» Thông báo về việc sử dụng Bảng phân loại Viên phiên bản 7
» Tổ chức Hội nghị hoàn thiện bản dịch tiếng Việt Bảng phân loại hàng hóa
» Các câu hỏi thường gặp về thỏa ước Nice
» Thỏa ước Nice về Phân loại hàng hóa và dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
Các tin khác - Tin tức
» XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHÔNG GIAN MẠNG VÀ CÁC CHẾ TÀI PHÁP LÝ
» TẠI SAO GOOGLE NÊN LÀM NHIỀU HƠN ĐỂ BẢO VỆ NHÃN HIỆU KHỎI HÀNG GIẢ?
» CÔNG CUỘC CẢI CÁCH BẢN QUYỀN LỚN NHẤT TẠI SINGAPORE TRONG 30 NĂM
» Tư vấn về dùng sai phần mềm bản quyền
» 8 bước để bảo mật bí mật thương mại
» Đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc tại Việt Nam
» Bao bì đơn giản của các sản phẩm thuốc lá: Quyết định mang tính bước ngoặt
» Những thắc mắc về hình thức vi phạm bản quyền thương hiệu
» BẢN QUYỀN LÀ GÌ?
» Quan sát của tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) về các cơ chế giải quyết tranh chấp về tên miền cấp cao nhất dùng chung (gTLD) mới