Bảo hộ thương hiệu trên 60 quốc gia (SB Law) đại diện sở hữu công nghiệp được cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số 417/QĐ-SHTT Cục Sở Hữu Trí Tuệ | Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận Tổ chức tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan. sở hữu trí tuệ
Tin tức
Thương hiệu
Bản quyền tác giả
Kiểu dáng, Sáng chế
Bảo hộ quyền
Mua bán thương hiệu
Tính phí dịch vụ
Quang cáo
Hỗ trợ trực tuyến
Bảo hộ thương hiệu
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp
Đăng ký bảo hộ Website
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp

 

Hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, các doanh nghiệp có nhu cầu rất lớn trong việc xây dựng và vận hành các trang thông tin điện tử tổng hợp

Mục tiêu của các trang tin này là nhằm mục đích quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp, là một cổng giao tiếp, cổng thông tin hiệu quả, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo pháp luật Việt Nam, để các trang thông tin điện tử này hoạt động hợp pháp, cần có sự tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành. Trong bài viết này, luật sư Nguyễn Thành Hà sẽ tư vấn các thủ tục và quy định cần thiết về vấn đề này:

Thế nào là trang tin điện tử tổng hợp:

Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà nước.

1. Ý KIẾN TƯ VẤN

Tổ chức, doanh nghiệp muốn được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải có đủ các điều kiện sau:

1. Điều kiện về đăng ký doanh nghiệp:

Khách hàng phải là Công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp của trang thông tin điện tử tổng hợp đó.

 • Điều kiện về nhân sự:

Công ty phải có nhân sự quản lý đáp ứng các yêu cầu sau:

1.1 Nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin:

Người đứng đầu Công ty là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý nội dung cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp;

 

Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung phải tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên, có quốc tịch Việt Nam. Đối với người nước ngoài, có địa chỉ tạm trú ít nhất 6 tháng tại Việt Nam;

 

Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có trách nhiệm cung cấp số điện thoại liên lạc thường xuyên, địa chỉ email cho cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương để phối hợp xử lý ngay khi cần thiết;

 

Người đứng đầu Công ty có thể giao nhiệm vụ cho cấp phó chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin;

 

Công ty thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải thành lập bộ phận quản lý nội dung thông tin.

 
1.2 Nhân sự bộ phận kỹ thuật:

Bộ phận quản lý kỹ thuật tối thiểu có 01 người đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT gồm mô đun kỹ năng 13 (Mã IU13): Biên tập trang thông tin điện tử và mô đun kỹ năng 14 (Mã IU14): An toàn, bảo mật thông tin.

 
1.3 Điều kiện về tên miền:

Công ty đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Điều kiện về tiên miền được quy định như sau:

 • Do Khách hàng là Công ty không phải là cơ quan báo chí nên dãy ký tự tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí;

 

 • Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội của cùng một Công ty không được sử dụng cùng một tên miền;

 

 • Tên miền phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 06 (sáu) tháng tại thời điểm đề nghị cấp phép và phải tuân thủ theo đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

 

1.4 Điều kiện về tài chính, kỹ thuật:
 • Tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp phải có phương án tài chính bảo đảm thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật để duy trì hoạt động trong thời gian giấy phép có hiệu lực.

 

 • Thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật có khả năng lưu trữ tối thiểu 90 (chín mươi) ngày đối với nội dung thông tin tổng hợp kể từ thời điểm đăng tải; lưu trữ tối thiểu 02 (hai) năm đối với nhật ký xử lý thông tin được đăng tải;

 

 • Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng;

 

 • Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin;

 

 • Có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra, trừ những trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật;

 

 • Đảm bảo phải có ít nhất 01 (một) hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ cũng có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin trên toàn bộ các trang thông tin điện tử do tổ chức, doanh nghiệp sở hữu.
1.5 Điều kiện về đảm bảo an toàn và an ninh thông tin:
 • Có quy trình quản lý thông tin công cộng: Xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải;

 

 • Có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn;

 

 • Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm chậm nhất sau 03 (ba) giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bằng văn bản, điện thoại, email).

2. PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA SBLAW

 
Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn:

- Thông báo cho Khách hàng về các tài liệu cần thiết;

- Soạn thảo các tài liệu trong hồ sơ;

- Trao đổi với Khách hàng trong việc soạn thảo hồ sơ;

- Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng và cơ quan có thẩm quyền;

- Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tục cấp phép:

- Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền;

- Theo dõi quá trình cấp phép;

- Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm (nếu có),

- Nhận và bàn giao kết quả thực hiện cho Khách hàng.

Lộ trình thực hiện các công việc trên có thể được mô tả chi tiết như sau:

a. Chuẩn bị hồ sơ:

Thời gian soạn hồ sơ đăng ký cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp: trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Quý công ty cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo yêu cầu của SB Law.

b. Nộp hồ sơ:

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chúng tôi sẽ nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền.

c. Quy trình cấp phép:

Trong khoảng 15 - 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

3. PHÍ DỊCH VỤ

- Phí dịch vụ cho việc đăng ký giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp: 25.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu Việt Nam đồng)10% Thuế Giá trị gia tăng: 2.500.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu năm trăm nghìn Việt Nam đồng).

- Tổng chi phí ước tính bao gồm VAT: 27. 500.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn Việt Nam đồng).

3.2.    Phí dịch vụ sẽ được trả cho SBLaw theo những thông tin sau:

- Tại thời điểm ký hợp đồng dịch vụ, Khách hàng sẽ thanh toán 60% tổng phí dịch vụ ước tính cho SBLaw.

 

- Khách hàng sẽ thanh toán các khoản phí còn lại và các khoản phí phát sinh khác (nếu có) tại thời điểm nhận được Giấy phép.

 

- Khách hàng phải ngay lập tức thông báo cho SBLaw về việc thanh toán thực tế sẽ được thực hiện theo số tiền ghi trên hóa đơn. SBLaw sẽ bắt đầu làm việc khi nhận được hóa đơn đã thanh toán của Khách hàng.

 

Ngoài ra, SBLaw bảo lưu quyền chấm dứt dịch vụ nếu việc thanh toán không được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xuất Yêu cầu thanh toán. Ngoài ra, trong trường hợp thanh toán không đúng hạn, Chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt hợp đồng và hoặc tính lãi trả chậm 0,5% một tháng cho đến khi nhận được khoản thanh toán trên thực tế.

» Đăng ký cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch Thương mại điện tử

» Đăng ký hoạt động website

Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 0904340664 - Chat Zalo - Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Đăng ký thương hiệu, Nhãn hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền...
Trang chủ   Liên hệ   Print   Favorites   Gui tin nay Gửi cho bạn bè   Đầu trang
Bài viết cùng mục - Đăng ký hoạt động website
» Đăng ký bảo hộ tên miền website
» Đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
» Đăng ký cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch Thương mại điện tử
Các tin khác - Tin tức
» Tranh chấp giữa tên miền và nhãn hiệu
» Sản xuất hàng giả thương hiệu, một Công ty may bị truy cứu trách nhiệm hình sự
» Nghị định riêng về “Made in Vietnam”
» Sở hữu trí tuệ và vấn đề quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi thực thi hiệp định thương mại EVFTA
» CÁC TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ THƯỜNG GẶP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
» SBLAW tuyển dụng chuyên viên nhãn hiệu và bản quyền
» Luật nhãn hiệu có đang bắt kịp Trí tuệ Nhân tạo?
» Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại EU và Mỹ
» Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc và Nga
» Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ
Hình ảnh văn phòng
Video tư vấn bảo hộ quyền
Tin mới đăng
Bằng khen, Giải thưởng uy tín
Đối tác

BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU SBLAW

Địa chỉ VP Hà Nội:

SBLAW, tầng 18, Center Buiding, Hapulico complex, Số 85, Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ VP TP. Hồ Chí Minh:

SBLAW, tầng 8, PDD Building, Số 162 đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Hotline: 0904340664 - Chat Zalo

Email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn 

Website: Baohothuonghieu.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Vui lòng dẫn Nguồn "Baohothuonghieu.com" khi phát hành thông tin từ website này

 

DMCA.com Protection Status
Đăng ký thương hiệu Đăng ký sáng chế Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng Bảo hộ thương hiệu Giải quyết tranh chấp Tư vấn luật doanh nghiệp
đăng ký logo Đăng ký kiểu dáng Đăng ký lưu hành dược phẩm Mua bán thương hiệu Tư vấn pháp luật Thành lập công ty
đăng ký logo độc quyền Mã số mã vạch Đăng ký thực phẩm chức năng Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Tư vấn hợp đồng Tư vấn đầu tư
Đăng ký bản quyền Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ chuyển nhượng nhãn hiệu Xử lý vi phạm quyền Đăng ký Sở hữu trí tuệ Đăng ký kinh doanh
Đăng ký nhãn hiệu Đăng ký bảo hộ tên miền Mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu Đăng ký bảo hộ thương hiệu Tra cứu thương hiệu Tư vấn đầu tư nước ngoài
Đăng ký nhãn hiệu Quốc tế Dịch vụ tra cứu nhãn hiệu Thủ tục đăng ký nhãn hiệu Nhượng quyền thương mại Cục sở hữu trí tuệ
Trademark registration  ...

 

Công ty SBLAW, Tư Vấn Luật,Thiết kế bởi:Digitalstar.vn
Hotline: 0904340664 (Mr.Hà) – Chat Zalo
baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Language:
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp
Đăng ký bảo hộ Website
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp

 

Hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, các doanh nghiệp có nhu cầu rất lớn trong việc xây dựng và vận hành các trang thông tin điện tử tổng hợp

Mục tiêu của các trang tin này là nhằm mục đích quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp, là một cổng giao tiếp, cổng thông tin hiệu quả, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo pháp luật Việt Nam, để các trang thông tin điện tử này hoạt động hợp pháp, cần có sự tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành. Trong bài viết này, luật sư Nguyễn Thành Hà sẽ tư vấn các thủ tục và quy định cần thiết về vấn đề này:

Thế nào là trang tin điện tử tổng hợp:

Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà nước.

1. Ý KIẾN TƯ VẤN

Tổ chức, doanh nghiệp muốn được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải có đủ các điều kiện sau:

1. Điều kiện về đăng ký doanh nghiệp:

Khách hàng phải là Công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp của trang thông tin điện tử tổng hợp đó.

 • Điều kiện về nhân sự:

Công ty phải có nhân sự quản lý đáp ứng các yêu cầu sau:

1.1 Nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin:

Người đứng đầu Công ty là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý nội dung cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp;

 

Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung phải tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên, có quốc tịch Việt Nam. Đối với người nước ngoài, có địa chỉ tạm trú ít nhất 6 tháng tại Việt Nam;

 

Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có trách nhiệm cung cấp số điện thoại liên lạc thường xuyên, địa chỉ email cho cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương để phối hợp xử lý ngay khi cần thiết;

 

Người đứng đầu Công ty có thể giao nhiệm vụ cho cấp phó chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin;

 

Công ty thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải thành lập bộ phận quản lý nội dung thông tin.

 
1.2 Nhân sự bộ phận kỹ thuật:

Bộ phận quản lý kỹ thuật tối thiểu có 01 người đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT gồm mô đun kỹ năng 13 (Mã IU13): Biên tập trang thông tin điện tử và mô đun kỹ năng 14 (Mã IU14): An toàn, bảo mật thông tin.

 
1.3 Điều kiện về tên miền:

Công ty đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Điều kiện về tiên miền được quy định như sau:

 • Do Khách hàng là Công ty không phải là cơ quan báo chí nên dãy ký tự tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí;

 

 • Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội của cùng một Công ty không được sử dụng cùng một tên miền;

 

 • Tên miền phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 06 (sáu) tháng tại thời điểm đề nghị cấp phép và phải tuân thủ theo đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

 

1.4 Điều kiện về tài chính, kỹ thuật:
 • Tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp phải có phương án tài chính bảo đảm thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật để duy trì hoạt động trong thời gian giấy phép có hiệu lực.

 

 • Thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật có khả năng lưu trữ tối thiểu 90 (chín mươi) ngày đối với nội dung thông tin tổng hợp kể từ thời điểm đăng tải; lưu trữ tối thiểu 02 (hai) năm đối với nhật ký xử lý thông tin được đăng tải;

 

 • Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng;

 

 • Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin;

 

 • Có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra, trừ những trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật;

 

 • Đảm bảo phải có ít nhất 01 (một) hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ cũng có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin trên toàn bộ các trang thông tin điện tử do tổ chức, doanh nghiệp sở hữu.
1.5 Điều kiện về đảm bảo an toàn và an ninh thông tin:
 • Có quy trình quản lý thông tin công cộng: Xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải;

 

 • Có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn;

 

 • Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm chậm nhất sau 03 (ba) giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bằng văn bản, điện thoại, email).

2. PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA SBLAW

 
Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn:

- Thông báo cho Khách hàng về các tài liệu cần thiết;

- Soạn thảo các tài liệu trong hồ sơ;

- Trao đổi với Khách hàng trong việc soạn thảo hồ sơ;

- Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng và cơ quan có thẩm quyền;

- Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tục cấp phép:

- Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền;

- Theo dõi quá trình cấp phép;

- Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm (nếu có),

- Nhận và bàn giao kết quả thực hiện cho Khách hàng.

Lộ trình thực hiện các công việc trên có thể được mô tả chi tiết như sau:

a. Chuẩn bị hồ sơ:

Thời gian soạn hồ sơ đăng ký cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp: trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Quý công ty cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo yêu cầu của SB Law.

b. Nộp hồ sơ:

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chúng tôi sẽ nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền.

c. Quy trình cấp phép:

Trong khoảng 15 - 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

3. PHÍ DỊCH VỤ

- Phí dịch vụ cho việc đăng ký giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp: 25.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu Việt Nam đồng)10% Thuế Giá trị gia tăng: 2.500.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu năm trăm nghìn Việt Nam đồng).

- Tổng chi phí ước tính bao gồm VAT: 27. 500.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn Việt Nam đồng).

3.2.    Phí dịch vụ sẽ được trả cho SBLaw theo những thông tin sau:

- Tại thời điểm ký hợp đồng dịch vụ, Khách hàng sẽ thanh toán 60% tổng phí dịch vụ ước tính cho SBLaw.

 

- Khách hàng sẽ thanh toán các khoản phí còn lại và các khoản phí phát sinh khác (nếu có) tại thời điểm nhận được Giấy phép.

 

- Khách hàng phải ngay lập tức thông báo cho SBLaw về việc thanh toán thực tế sẽ được thực hiện theo số tiền ghi trên hóa đơn. SBLaw sẽ bắt đầu làm việc khi nhận được hóa đơn đã thanh toán của Khách hàng.

 

Ngoài ra, SBLaw bảo lưu quyền chấm dứt dịch vụ nếu việc thanh toán không được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xuất Yêu cầu thanh toán. Ngoài ra, trong trường hợp thanh toán không đúng hạn, Chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt hợp đồng và hoặc tính lãi trả chậm 0,5% một tháng cho đến khi nhận được khoản thanh toán trên thực tế.

» Đăng ký cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch Thương mại điện tử

» Đăng ký hoạt động website

Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 0904340664 - Chat Zalo - Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Đăng ký thương hiệu, Nhãn hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền...
Trang chủ   Liên hệ   Print   Favorites   Gui tin nay Gửi cho bạn bè   Đầu trang
Bài viết cùng mục - Đăng ký hoạt động website
» Đăng ký bảo hộ tên miền website
» Đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
» Đăng ký cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch Thương mại điện tử
Các tin khác - Tin tức
» Tranh chấp giữa tên miền và nhãn hiệu
» Sản xuất hàng giả thương hiệu, một Công ty may bị truy cứu trách nhiệm hình sự
» Nghị định riêng về “Made in Vietnam”
» Sở hữu trí tuệ và vấn đề quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi thực thi hiệp định thương mại EVFTA
» CÁC TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ THƯỜNG GẶP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
» SBLAW tuyển dụng chuyên viên nhãn hiệu và bản quyền
» Luật nhãn hiệu có đang bắt kịp Trí tuệ Nhân tạo?
» Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại EU và Mỹ
» Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc và Nga
» Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ