Bảo hộ thương hiệu trên 60 quốc gia (SB Law) đại diện sở hữu công nghiệp được cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số 417/QĐ-SHTT Cục Sở Hữu Trí Tuệ | Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận Tổ chức tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan. sở hữu trí tuệ
Tin tức
Thương hiệu
Bản quyền tác giả
Kiểu dáng, Sáng chế
Bảo hộ quyền
Mua bán thương hiệu
Tính phí dịch vụ
Quang cáo
Hỗ trợ trực tuyến
Bảo hộ thương hiệu
Công nghệ chuỗi khối (Blockchain): Chuyển đổi việc đăng ký quyền SHTT và tăng cường bảo vệ các quyền SHTT chưa đăng ký
Tin tức
Công nghệ chuỗi khối (Blockchain): Chuyển đổi việc đăng ký quyền SHTT và tăng cường bảo vệ các quyền SHTT chưa đăng ký
Công nghệ chuỗi khối (Blockchain): Chuyển đổi việc đăng ký quyền SHTT và tăng cường bảo vệ các quyền SHTT chưa đăng ký

Các nền tảng Blockchain tạo ra một chuỗi thông tin minh bạch và (được cho là) bất biến (tức là không thể thay đổi). Những đặc điểm này có thể tạo cơ hội cho các cơ quan sở hữu trí tuệ (SHTT) chuyển đổi việc đăng ký quyền SHTT bằng cách làm cho quy trình này hiệu quả hơn về chi phí, nhanh hơn, chính xác và an toàn hơn. Hơn nữa, công nghệ này có thể cung cấp cơ hội để chuyển đổi hiệu quả và tính minh bạch của thông tin quản lý quyền.

Khái niệm cơ bản của công nghệ blockchain là gì và tiềm năng của nó để tăng cường quy trình đăng ký nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp cũng như cung cấp bằng chứng sử dụng là gì? Đối với các quyền và bản quyền thiết kế chưa đăng ký, làm thế nào công nghệ blockchain có thể cung cấp bằng chứng tốt hơn về việc tạo ra các kiểu dáng công nghiệp chưa đăng ký hoặc các tác phẩm có bản quyền mới?

Công nghệ Blockchain: thông tin nền tảng

Nói một cách đơn giản, Blockchain là một dạng công nghệ sổ cái phân tán, tạo ra một cơ sở dữ liệu an toàn, minh bạch cho mọi giao dịch và báo cáo các giao dịch được thực hiện cho mọi người trên nền tảng blockchain. Ví dụ: nếu tác giả muốn chứng minh việc tạo ra bài viết này (tức là bản quyền của tôi) trên một blockchain, nó sẽ không lưu trữ bài viết thực tế này. Thay vào đó, nó sẽ ghi lại một hàm băm (“hash”) (một chuỗi ký tự và số duy nhất được mã hóa) xác định duy nhất bài viết này, cho phép xác minh quyền tác giả và cung cấp bằng chứng rằng tác phẩm sáng tạo (tức là bài viết này) đã tồn tại tại một thời điểm nhất định, mặc dù không tiết lộ thực tế các nội dung của nó. Hàm băm này sau đó được liên kết với bất kỳ hàm băm nào khác được thực hiện cùng lúc và chúng được ghi lại trong một "khối" (“block”). Mỗi khối sau đó được chuyển thành một hàm băm, với mỗi khối mới cũng tham chiếu đến hàm băm của khối trước đó, tạo ra một chuỗi các khối được kết nối bằng mật mã. Bất kỳ sửa đổi nào đối với khối cũ hơn sẽ phá vỡ chuỗi vì băm của khối đó sẽ không còn được tham chiếu hợp lệ trong các khối tiếp theo.

Công nghệ Blockchain có thể làm cho quy trình đăng ký kiểu dáng và nhãn hiệu hiệu quả hơn bằng cách cắt giảm một số quy trình và thủ tục sau đây.

Đăng ký kiểu dáng hoặc nhãn hiệu: tình trạng hiện nay

Để hiểu rõ hơn về khả năng ứng dụng tiềm năng và giá trị của công nghệ blockchain đối với việc bảo vệ quyền SHTT, hãy lấy ví dụ đăng ký một kiểu dáng công nghiệp hoặc nhãn hiệu ở Liên minh Châu Âu (EU) và / hoặc Vương quốc Anh (UK). Trước khi đăng ký một kiểu dáng công nghiệp hoặc nhãn hiệu, bạn cần quyết định nơi bạn muốn bảo hộ nó, ví dụ: ở EU và / hoặc Anh. Thứ hai, bạn cần xem xét các vấn đề về khả năng đăng ký. Đối với một kiểu dáng công nghiệp, liệu nó có (i) "mới"; và (ii) liệu nó có một đặc điểm riêng biệt không (tức là nó có tạo ấn tượng tổng thể khác cho người dùng so với bất kỳ thiết kế nào trước đó đã có trong miền công cộng) không? Đối với nhãn hiệu, bạn cần xem xét liệu nhãn hiệu đó có đặc biệt và có khả năng đăng ký hay không cũng như hàng hoá và / hoặc dịch vụ mà bạn muốn được bảo hộ. Bạn cũng sẽ muốn xóa mọi quyền có thể xung đột trước đó bằng cách thực hiện các tìm kiếm thích hợp. Hiện tại, bạn có thể sử dụng ứng dụng Design View và TMView của Văn phòng Sở hữu trí tuệ Liên minh Châu Âu (EUIPO) để kiểm tra tình trạng của các kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu ở các Quốc gia Thành viên EU, nhưng cũng có thể cần thực hiện các tìm kiếm thông quan (‘clearance searches’) rộng hơn, chẳng hạn bằng cách sử dụng Cơ sở dữ liệu thương hiệu toàn cầu WIPO và Cơ sở dữ liệu kiểu dáng toàn cầu của WIPO, hoặc bằng cách thực hiện các tìm kiếm thương mại. Cuối cùng, bạn cần trả phí đăng ký và nộp đơn tại EUIPO và / hoặc Văn phòng SHTT Vương quốc Anh. Giả sử không có sự phản đối của Cơ quan đăng ký hoặc sự phản đối của bên thứ ba, quyền kiểu dáng công nghiệp có thể được đăng ký trong vài ngày kể từ ngày nộp đơn và nhãn hiệu có thể được đăng ký trong vòng bốn tháng kể từ ngày nộp đơn.

Đăng ký kiểu dáng hoặc nhãn hiệu và bằng chứng sử dụng

Công nghệ Blockchain có thể làm cho quy trình đăng ký thiết kế và nhãn hiệu hiệu quả hơn bằng cách cắt giảm một số quy trình và thủ tục trên. Ví dụ, đối với một số đơn đăng ký nhãn hiệu, trong trường hợp không thể chứng minh rằng nhãn hiệu đó vốn đã có tính phân biệt, thì cần phải chứng minh rằng nhãn hiệu đó đã có được tính phân biệt thông qua việc sử dụng. Giả sử những thay đổi cần thiết đã được thực hiện trong luật để cho phép việc sử dụng thực tế một nhãn hiệu (ví dụ) được thêm vào và ghi vào sổ đăng ký chính thức, bằng chứng và thông tin về việc sử dụng thực tế một nhãn hiệu trong thương mại, cũng như tần suất việc sử dụng như vậy, có thể dễ dàng được chia sẻ và có sẵn cho mọi người xem trên một Blockchain. Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu quyết định cung cấp thông tin đó một cách tự do, điều này sẽ tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí. Nhận thấy tiềm năng của nó, WIPO đang tạo điều kiện cho đối thoại trên blockchain để hiểu rõ hơn về việc sử dụng tiềm năng của nó trong bối cảnh SHTT.

Để thiết lập và duy trì quyền nhãn hiệu ở EU và Vương quốc Anh sau khi đăng ký, điều quan trọng là chủ sở hữu quyền phải chứng minh việc sử dụng xác đáng trong một khoảng thời gian cụ thể. Khả năng cung cấp bằng chứng về việc tiếp tục hoặc sử dụng trước nhãn hiệu có thể là một quá trình tốn nhiều công sức liên quan đến việc thu thập các hồ sơ liên quan tốn thời gian và tốn kém để chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu.

Để công nghệ blockchain có thể phát triển trong việc quản lý quyền SHTT, cần phải có một bộ tiêu chuẩn được quốc tế đồng ý và hỗ trợ.

Để hỗ trợ quá trình này, người ta có thể triển khai hợp đồng thông minh trên blockchain (tức là mã điện toán tự thực thi tự động xử lý đầu vào của nó khi được kích hoạt). Hợp đồng như vậy có thể cung cấp bằng chứng về thời gian sử dụng nhãn hiệu lần đầu tiên hoặc những lần tiếp theo, sau đó có thể được trình (nếu được chấp nhận) cho tòa án / Cơ quan đăng ký làm bằng chứng. Vào tháng 5 năm 2020, WIPO ra mắt WIPO PROOF, dịch vụ kinh doanh kỹ thuật số mới cung cấp chứng nhận có chữ ký điện tử để chứng minh sự tồn tại của tệp kỹ thuật số vào một ngày và giờ cụ thể. Bằng cách loại bỏ sự phụ thuộc thông thường vào kế toán và các hồ sơ khác (có thể không chứng minh được đầy đủ việc sử dụng nhãn hiệu trên thực tế) và hồ sơ giấy được lưu trữ, chi phí chứng minh việc sử dụng có thể giảm đáng kể. Do đó, điều này có thể dẫn đến giảm nguy cơ thách thức đối với việc đăng ký nhãn hiệu.

Quyền SHTT chưa đăng ký: quyền kiểu dáng công nghiệp và quyền bản quyền

Công nghệ Blockchain cũng có thể hỗ trợ tạo sổ đăng ký các quyền SHTT chưa đăng ký, chẳng hạn như quyền kiểu dáng công nghiệp và quyền bản quyền chưa đăng ký vì nó có thể dễ dàng cung cấp bằng chứng về thời điểm tạo ra, thông tin quản lý quyền (nếu có) và các yêu cầu pháp lý.

Tuy nhiên, cần phải cẩn thận suy nghĩ về việc thiết kế một nền tảng như vậy. Cơ quan đăng ký dựa trên blockchain, mà bất kỳ thành viên nào của công chúng đều có thể tải lên thông tin quản lý quyền dưới dạng mục nhập được đóng dấu thời gian, sẽ chỉ hữu ích nếu có sự tham gia của bên thứ ba có thẩm quyền và đáng tin cậy, chẳng hạn như văn phòng SHTT hoặc Tổ chức quản lý tập thể. Ngoài ra, chủ sở hữu quyền cũng có thể là chủ tài khoản, có nghĩa là Cơ quan đăng ký sẽ không chỉ ghi lại mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch quyền SHTT. Để phát huy hết tiềm năng của một hệ thống quản lý bản quyền dựa trên blockchain mới, một số lượng lớn chủ sở hữu quyền sẽ cần sử dụng nó và nó sẽ cần bao gồm một lượng đủ các tác phẩm có bản quyền. Theo lưu ý của Alexander Savelyev, "khi số lượng người dùng tăng lên, hệ thống sẽ trở nên có giá trị hơn và có thể thu hút cơ sở người dùng rộng rãi hơn". Giả sử các phương pháp này có thể mở rộng, càng đáng tin cậy và dễ áp ​​dụng, người ta có thể hình dung tình huống mà việc khai thác tác phẩm (ví dụ: bản ghi âm) có thể phụ thuộc vào việc đăng ký trong sổ cái kỹ thuật số. Tuy nhiên, do những thách thức liên quan đến việc tạo ra một chủ sở hữu đăng ký dựa trên blockchain có quyền chưa đăng ký có thể xem xét việc bảo vệ tài sản trí tuệ của họ bằng cách sử dụng dịch vụ kinh doanh mới của WIPO, WIPO PROOF (đọc thêm bên dưới).

WIPO PROOF - Bằng chứng kỹ thuật số đáng tin cậy

WIPO PROOF là một dịch vụ kinh doanh kỹ thuật số mới cung cấp dấu vân tay kỹ thuật số được đóng dấu ngày và giờ cho bất kỳ tệp nào, chứng minh sự tồn tại của tệp tại một thời điểm cụ thể. Dịch vụ mới này bổ sung cho các hệ thống sở hữu trí tuệ (SHTT) hiện có của WIPO. Nó được thiết kế đặc biệt cho một thế giới ngày càng kỹ thuật số hoá, nơi mà sự đổi mới và sáng tạo được kích hoạt bởi công nghệ, dữ liệu lớn và sự hợp tác toàn cầu.

Một vấn đề khác cần xem xét là tính xác thực của thông tin trên blockchain. Blockchains là sổ cái chỉ phụ - thông tin chỉ có thể được thay đổi trong những trường hợp ngoại lệ. Nếu thông tin về tác phẩm có bản quyền được nhập không chính xác, người ta sẽ không thể làm gì nếu không có các quy trình và hệ thống quản trị và kỹ thuật thích hợp để khắc phục tình trạng này.

Một vấn đề khác cần xem xét là làm thế nào để quản lý một trường hợp khi mà bản quyền được chuyển ra bên ngoài mạng blockchain. Ví dụ: lấy một tình huống mà bạn có mã thông báo trực tuyến, đại diện cho hàng hóa ngoài chuỗi (chẳng hạn như bản quyền trong một cuốn sách). Trong bối cảnh này, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng bất kỳ điều gì xảy ra với hàng hóa ngoài chuỗi (tức là bản quyền trong cuốn sách) đều được ghi lại chính xác trong sổ cái kỹ thuật số. Nếu không có sự phối hợp phù hợp của con người, thay vì làm giảm thông tin và tăng độ tin cậy, sự ra đời của một hệ thống dựa trên blockchain có thể có tác dụng ngược lại.

Những kết luận cuối cùng

Bài viết này xem xét ngắn gọn một số lợi ích và hạn chế của việc sử dụng công nghệ blockchain trong việc đăng ký và cung cấp bằng chứng về việc sử dụng SHTT. Để công nghệ blockchain có thể phát triển trong việc quản lý quyền SHTT, cần phải có một bộ tiêu chuẩn được quốc tế đồng ý và hỗ trợ. Điều quan trọng là các nhà quản lý và các nhà hoạch định chính sách phải làm việc cùng nhau để giúp định hình việc triển khai công nghệ này liên quan đến việc đăng ký quyền SHTT.

Đối với các quyền SHTT chưa đăng ký, chẳng hạn như bản quyền, chúng tôi đã xem xét một số lợi ích và hạn chế của việc sử dụng công nghệ blockchain. Có nhiều vấn đề từ góc độ pháp lý, kỹ thuật và kinh tế xã hội cần xem xét. Chỉ bằng cách giải quyết những vấn đề này, blockchain sẽ đạt được mức độ đủ khả năng mở rộng, độ tin cậy và được thị trường chấp nhận để có tác động đến bản quyền trong môi trường kỹ thuật số.

Bài viết này xem xét các vấn đề từ quan điểm của luật pháp Anh và không có gì trong bài viết này cấu thành lời khuyên pháp lý. Có rất nhiều chủ đề mà bài viết này không đề cập, bao gồm, ví dụ, việc sử dụng blockchain trong quản lý quyền và chống hàng giả.

Bài viết được dịch từ nguồn: https://ipvietnam.gov.vn/web/english/news-events/-/asset_publisher/ZMuTgR44COLR/content/blockchain-transforming-the-registration-of-ip-rights-and-strengthening-the-protection-of-unregistered-ip-rights

Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 0904340664 - Chat Zalo - Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Đăng ký thương hiệu, Nhãn hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền...
Trang chủ   Liên hệ   Print   Favorites   Gui tin nay Gửi cho bạn bè   Đầu trang
Bài viết cùng mục - Tin tức
» Sản xuất thuốc chữa Covid-19 giả có thể bị phạt tới 20 tỷ đồng, tù chung thân hoặc tử hình
» Miễn trừ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với vắc xin trong cuộc chiến chống Covid-19
» hacked by gh4h3r
» Bảo hộ thương hiệu tại Hoa Kỳ thế nào cho nhanh chóng và tiết kiệm?
» Bảo vệ thương hiệu: Đừng để "Trâu chậm uống nước đục"
» Nhượng quyền sở hữu trí tuệ cho nhà nước trên cơ sở nào?
» Lợi ích của việc nhượng quyền giống lúa ST25 cho Nhà nước ?
» Coi chừng bị mất nhãn hiệu ở nước ngoài
» Lời cảm ơn nhân 13 năm thành lập SBLAW
» Mua bán hàng xách tay có bị xử lý không?
Các tin khác - Tin tức
» TRÒ CHƠI ĐIỆN TỪ DƯỚI GÓC NHÌN CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
» Cục SHTT khôi phục hoạt động nhận và trả kết quả đăng kí Sở hữu công nghiệp trực tiếp
» Duy trì hiệu lực nhãn hiệu: Phải làm gì khi quên gia hạn?
» Từ vụ xâm phạm nhãn hiệu SIKA, nhìn về thực trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam
» Biểu tượng ứng dụng là nhãn hiệu mới: mười điều kiện để có thiết kế và bảo vệ mạnh mẽ
» ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA VIỆC ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU QUA HỆ THỐNG MADRID
» Chương trình máy tính có được bảo hộ sở hữu trí tuệ như sáng chế không?
» Hướng dẫn bảo vệ ứng dụng của bạn bằng sở hữu trí tuệ
» Hướng dẫn bảo vệ ứng dụng của bạn bằng sở hữu trí tuệ
» Thông báo số 6959/TB-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ về tư cách pháp lý của người ký các tài liệu với danh nghĩa là đại diện của chủ đơn
Hình ảnh văn phòng
Video tư vấn bảo hộ quyền
Tin mới đăng
Bằng khen, Giải thưởng uy tín
Đối tác

BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU SBLAW

Địa chỉ VP Hà Nội:

Tầng 2, Tòa 21T2, Hapulico Complex, số 81 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ VP TP. Hồ Chí Minh:

SBLAW, tầng 6, PDD Building, Số 162 đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Hotline: 0904340664 - Chat Zalo

Email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn 

Website: Baohothuonghieu.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Vui lòng dẫn Nguồn "Baohothuonghieu.com" khi phát hành thông tin từ website này

 

DMCA.com Protection Status
Đăng ký thương hiệu Đăng ký sáng chế Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng Bảo hộ thương hiệu Giải quyết tranh chấp Tư vấn luật doanh nghiệp
đăng ký logo Đăng ký kiểu dáng Đăng ký lưu hành dược phẩm Mua bán thương hiệu Tư vấn pháp luật Thành lập công ty
đăng ký logo độc quyền Mã số mã vạch Đăng ký thực phẩm chức năng Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Tư vấn hợp đồng Tư vấn đầu tư
Đăng ký bản quyền Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ chuyển nhượng nhãn hiệu Xử lý vi phạm quyền Đăng ký Sở hữu trí tuệ Đăng ký kinh doanh
Đăng ký nhãn hiệu Đăng ký bảo hộ tên miền Mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu Đăng ký bảo hộ thương hiệu Tra cứu thương hiệu Tư vấn đầu tư nước ngoài
Đăng ký nhãn hiệu Quốc tế Dịch vụ tra cứu nhãn hiệu Thủ tục đăng ký nhãn hiệu Nhượng quyền thương mại Cục sở hữu trí tuệ
Trademark registration  ...

 

Công ty SBLAW, Tư Vấn Luật,Thiết kế bởi:Digitalstar.vn
Hotline: 0904340664 (Mr.Hà) – Chat Zalo
baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Language:
Công nghệ chuỗi khối (Blockchain): Chuyển đổi việc đăng ký quyền SHTT và tăng cường bảo vệ các quyền SHTT chưa đăng ký
Tin tức
Công nghệ chuỗi khối (Blockchain): Chuyển đổi việc đăng ký quyền SHTT và tăng cường bảo vệ các quyền SHTT chưa đăng ký
Công nghệ chuỗi khối (Blockchain): Chuyển đổi việc đăng ký quyền SHTT và tăng cường bảo vệ các quyền SHTT chưa đăng ký

Các nền tảng Blockchain tạo ra một chuỗi thông tin minh bạch và (được cho là) bất biến (tức là không thể thay đổi). Những đặc điểm này có thể tạo cơ hội cho các cơ quan sở hữu trí tuệ (SHTT) chuyển đổi việc đăng ký quyền SHTT bằng cách làm cho quy trình này hiệu quả hơn về chi phí, nhanh hơn, chính xác và an toàn hơn. Hơn nữa, công nghệ này có thể cung cấp cơ hội để chuyển đổi hiệu quả và tính minh bạch của thông tin quản lý quyền.

Khái niệm cơ bản của công nghệ blockchain là gì và tiềm năng của nó để tăng cường quy trình đăng ký nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp cũng như cung cấp bằng chứng sử dụng là gì? Đối với các quyền và bản quyền thiết kế chưa đăng ký, làm thế nào công nghệ blockchain có thể cung cấp bằng chứng tốt hơn về việc tạo ra các kiểu dáng công nghiệp chưa đăng ký hoặc các tác phẩm có bản quyền mới?

Công nghệ Blockchain: thông tin nền tảng

Nói một cách đơn giản, Blockchain là một dạng công nghệ sổ cái phân tán, tạo ra một cơ sở dữ liệu an toàn, minh bạch cho mọi giao dịch và báo cáo các giao dịch được thực hiện cho mọi người trên nền tảng blockchain. Ví dụ: nếu tác giả muốn chứng minh việc tạo ra bài viết này (tức là bản quyền của tôi) trên một blockchain, nó sẽ không lưu trữ bài viết thực tế này. Thay vào đó, nó sẽ ghi lại một hàm băm (“hash”) (một chuỗi ký tự và số duy nhất được mã hóa) xác định duy nhất bài viết này, cho phép xác minh quyền tác giả và cung cấp bằng chứng rằng tác phẩm sáng tạo (tức là bài viết này) đã tồn tại tại một thời điểm nhất định, mặc dù không tiết lộ thực tế các nội dung của nó. Hàm băm này sau đó được liên kết với bất kỳ hàm băm nào khác được thực hiện cùng lúc và chúng được ghi lại trong một "khối" (“block”). Mỗi khối sau đó được chuyển thành một hàm băm, với mỗi khối mới cũng tham chiếu đến hàm băm của khối trước đó, tạo ra một chuỗi các khối được kết nối bằng mật mã. Bất kỳ sửa đổi nào đối với khối cũ hơn sẽ phá vỡ chuỗi vì băm của khối đó sẽ không còn được tham chiếu hợp lệ trong các khối tiếp theo.

Công nghệ Blockchain có thể làm cho quy trình đăng ký kiểu dáng và nhãn hiệu hiệu quả hơn bằng cách cắt giảm một số quy trình và thủ tục sau đây.

Đăng ký kiểu dáng hoặc nhãn hiệu: tình trạng hiện nay

Để hiểu rõ hơn về khả năng ứng dụng tiềm năng và giá trị của công nghệ blockchain đối với việc bảo vệ quyền SHTT, hãy lấy ví dụ đăng ký một kiểu dáng công nghiệp hoặc nhãn hiệu ở Liên minh Châu Âu (EU) và / hoặc Vương quốc Anh (UK). Trước khi đăng ký một kiểu dáng công nghiệp hoặc nhãn hiệu, bạn cần quyết định nơi bạn muốn bảo hộ nó, ví dụ: ở EU và / hoặc Anh. Thứ hai, bạn cần xem xét các vấn đề về khả năng đăng ký. Đối với một kiểu dáng công nghiệp, liệu nó có (i) "mới"; và (ii) liệu nó có một đặc điểm riêng biệt không (tức là nó có tạo ấn tượng tổng thể khác cho người dùng so với bất kỳ thiết kế nào trước đó đã có trong miền công cộng) không? Đối với nhãn hiệu, bạn cần xem xét liệu nhãn hiệu đó có đặc biệt và có khả năng đăng ký hay không cũng như hàng hoá và / hoặc dịch vụ mà bạn muốn được bảo hộ. Bạn cũng sẽ muốn xóa mọi quyền có thể xung đột trước đó bằng cách thực hiện các tìm kiếm thích hợp. Hiện tại, bạn có thể sử dụng ứng dụng Design View và TMView của Văn phòng Sở hữu trí tuệ Liên minh Châu Âu (EUIPO) để kiểm tra tình trạng của các kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu ở các Quốc gia Thành viên EU, nhưng cũng có thể cần thực hiện các tìm kiếm thông quan (‘clearance searches’) rộng hơn, chẳng hạn bằng cách sử dụng Cơ sở dữ liệu thương hiệu toàn cầu WIPO và Cơ sở dữ liệu kiểu dáng toàn cầu của WIPO, hoặc bằng cách thực hiện các tìm kiếm thương mại. Cuối cùng, bạn cần trả phí đăng ký và nộp đơn tại EUIPO và / hoặc Văn phòng SHTT Vương quốc Anh. Giả sử không có sự phản đối của Cơ quan đăng ký hoặc sự phản đối của bên thứ ba, quyền kiểu dáng công nghiệp có thể được đăng ký trong vài ngày kể từ ngày nộp đơn và nhãn hiệu có thể được đăng ký trong vòng bốn tháng kể từ ngày nộp đơn.

Đăng ký kiểu dáng hoặc nhãn hiệu và bằng chứng sử dụng

Công nghệ Blockchain có thể làm cho quy trình đăng ký thiết kế và nhãn hiệu hiệu quả hơn bằng cách cắt giảm một số quy trình và thủ tục trên. Ví dụ, đối với một số đơn đăng ký nhãn hiệu, trong trường hợp không thể chứng minh rằng nhãn hiệu đó vốn đã có tính phân biệt, thì cần phải chứng minh rằng nhãn hiệu đó đã có được tính phân biệt thông qua việc sử dụng. Giả sử những thay đổi cần thiết đã được thực hiện trong luật để cho phép việc sử dụng thực tế một nhãn hiệu (ví dụ) được thêm vào và ghi vào sổ đăng ký chính thức, bằng chứng và thông tin về việc sử dụng thực tế một nhãn hiệu trong thương mại, cũng như tần suất việc sử dụng như vậy, có thể dễ dàng được chia sẻ và có sẵn cho mọi người xem trên một Blockchain. Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu quyết định cung cấp thông tin đó một cách tự do, điều này sẽ tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí. Nhận thấy tiềm năng của nó, WIPO đang tạo điều kiện cho đối thoại trên blockchain để hiểu rõ hơn về việc sử dụng tiềm năng của nó trong bối cảnh SHTT.

Để thiết lập và duy trì quyền nhãn hiệu ở EU và Vương quốc Anh sau khi đăng ký, điều quan trọng là chủ sở hữu quyền phải chứng minh việc sử dụng xác đáng trong một khoảng thời gian cụ thể. Khả năng cung cấp bằng chứng về việc tiếp tục hoặc sử dụng trước nhãn hiệu có thể là một quá trình tốn nhiều công sức liên quan đến việc thu thập các hồ sơ liên quan tốn thời gian và tốn kém để chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu.

Để công nghệ blockchain có thể phát triển trong việc quản lý quyền SHTT, cần phải có một bộ tiêu chuẩn được quốc tế đồng ý và hỗ trợ.

Để hỗ trợ quá trình này, người ta có thể triển khai hợp đồng thông minh trên blockchain (tức là mã điện toán tự thực thi tự động xử lý đầu vào của nó khi được kích hoạt). Hợp đồng như vậy có thể cung cấp bằng chứng về thời gian sử dụng nhãn hiệu lần đầu tiên hoặc những lần tiếp theo, sau đó có thể được trình (nếu được chấp nhận) cho tòa án / Cơ quan đăng ký làm bằng chứng. Vào tháng 5 năm 2020, WIPO ra mắt WIPO PROOF, dịch vụ kinh doanh kỹ thuật số mới cung cấp chứng nhận có chữ ký điện tử để chứng minh sự tồn tại của tệp kỹ thuật số vào một ngày và giờ cụ thể. Bằng cách loại bỏ sự phụ thuộc thông thường vào kế toán và các hồ sơ khác (có thể không chứng minh được đầy đủ việc sử dụng nhãn hiệu trên thực tế) và hồ sơ giấy được lưu trữ, chi phí chứng minh việc sử dụng có thể giảm đáng kể. Do đó, điều này có thể dẫn đến giảm nguy cơ thách thức đối với việc đăng ký nhãn hiệu.

Quyền SHTT chưa đăng ký: quyền kiểu dáng công nghiệp và quyền bản quyền

Công nghệ Blockchain cũng có thể hỗ trợ tạo sổ đăng ký các quyền SHTT chưa đăng ký, chẳng hạn như quyền kiểu dáng công nghiệp và quyền bản quyền chưa đăng ký vì nó có thể dễ dàng cung cấp bằng chứng về thời điểm tạo ra, thông tin quản lý quyền (nếu có) và các yêu cầu pháp lý.

Tuy nhiên, cần phải cẩn thận suy nghĩ về việc thiết kế một nền tảng như vậy. Cơ quan đăng ký dựa trên blockchain, mà bất kỳ thành viên nào của công chúng đều có thể tải lên thông tin quản lý quyền dưới dạng mục nhập được đóng dấu thời gian, sẽ chỉ hữu ích nếu có sự tham gia của bên thứ ba có thẩm quyền và đáng tin cậy, chẳng hạn như văn phòng SHTT hoặc Tổ chức quản lý tập thể. Ngoài ra, chủ sở hữu quyền cũng có thể là chủ tài khoản, có nghĩa là Cơ quan đăng ký sẽ không chỉ ghi lại mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch quyền SHTT. Để phát huy hết tiềm năng của một hệ thống quản lý bản quyền dựa trên blockchain mới, một số lượng lớn chủ sở hữu quyền sẽ cần sử dụng nó và nó sẽ cần bao gồm một lượng đủ các tác phẩm có bản quyền. Theo lưu ý của Alexander Savelyev, "khi số lượng người dùng tăng lên, hệ thống sẽ trở nên có giá trị hơn và có thể thu hút cơ sở người dùng rộng rãi hơn". Giả sử các phương pháp này có thể mở rộng, càng đáng tin cậy và dễ áp ​​dụng, người ta có thể hình dung tình huống mà việc khai thác tác phẩm (ví dụ: bản ghi âm) có thể phụ thuộc vào việc đăng ký trong sổ cái kỹ thuật số. Tuy nhiên, do những thách thức liên quan đến việc tạo ra một chủ sở hữu đăng ký dựa trên blockchain có quyền chưa đăng ký có thể xem xét việc bảo vệ tài sản trí tuệ của họ bằng cách sử dụng dịch vụ kinh doanh mới của WIPO, WIPO PROOF (đọc thêm bên dưới).

WIPO PROOF - Bằng chứng kỹ thuật số đáng tin cậy

WIPO PROOF là một dịch vụ kinh doanh kỹ thuật số mới cung cấp dấu vân tay kỹ thuật số được đóng dấu ngày và giờ cho bất kỳ tệp nào, chứng minh sự tồn tại của tệp tại một thời điểm cụ thể. Dịch vụ mới này bổ sung cho các hệ thống sở hữu trí tuệ (SHTT) hiện có của WIPO. Nó được thiết kế đặc biệt cho một thế giới ngày càng kỹ thuật số hoá, nơi mà sự đổi mới và sáng tạo được kích hoạt bởi công nghệ, dữ liệu lớn và sự hợp tác toàn cầu.

Một vấn đề khác cần xem xét là tính xác thực của thông tin trên blockchain. Blockchains là sổ cái chỉ phụ - thông tin chỉ có thể được thay đổi trong những trường hợp ngoại lệ. Nếu thông tin về tác phẩm có bản quyền được nhập không chính xác, người ta sẽ không thể làm gì nếu không có các quy trình và hệ thống quản trị và kỹ thuật thích hợp để khắc phục tình trạng này.

Một vấn đề khác cần xem xét là làm thế nào để quản lý một trường hợp khi mà bản quyền được chuyển ra bên ngoài mạng blockchain. Ví dụ: lấy một tình huống mà bạn có mã thông báo trực tuyến, đại diện cho hàng hóa ngoài chuỗi (chẳng hạn như bản quyền trong một cuốn sách). Trong bối cảnh này, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng bất kỳ điều gì xảy ra với hàng hóa ngoài chuỗi (tức là bản quyền trong cuốn sách) đều được ghi lại chính xác trong sổ cái kỹ thuật số. Nếu không có sự phối hợp phù hợp của con người, thay vì làm giảm thông tin và tăng độ tin cậy, sự ra đời của một hệ thống dựa trên blockchain có thể có tác dụng ngược lại.

Những kết luận cuối cùng

Bài viết này xem xét ngắn gọn một số lợi ích và hạn chế của việc sử dụng công nghệ blockchain trong việc đăng ký và cung cấp bằng chứng về việc sử dụng SHTT. Để công nghệ blockchain có thể phát triển trong việc quản lý quyền SHTT, cần phải có một bộ tiêu chuẩn được quốc tế đồng ý và hỗ trợ. Điều quan trọng là các nhà quản lý và các nhà hoạch định chính sách phải làm việc cùng nhau để giúp định hình việc triển khai công nghệ này liên quan đến việc đăng ký quyền SHTT.

Đối với các quyền SHTT chưa đăng ký, chẳng hạn như bản quyền, chúng tôi đã xem xét một số lợi ích và hạn chế của việc sử dụng công nghệ blockchain. Có nhiều vấn đề từ góc độ pháp lý, kỹ thuật và kinh tế xã hội cần xem xét. Chỉ bằng cách giải quyết những vấn đề này, blockchain sẽ đạt được mức độ đủ khả năng mở rộng, độ tin cậy và được thị trường chấp nhận để có tác động đến bản quyền trong môi trường kỹ thuật số.

Bài viết này xem xét các vấn đề từ quan điểm của luật pháp Anh và không có gì trong bài viết này cấu thành lời khuyên pháp lý. Có rất nhiều chủ đề mà bài viết này không đề cập, bao gồm, ví dụ, việc sử dụng blockchain trong quản lý quyền và chống hàng giả.

Bài viết được dịch từ nguồn: https://ipvietnam.gov.vn/web/english/news-events/-/asset_publisher/ZMuTgR44COLR/content/blockchain-transforming-the-registration-of-ip-rights-and-strengthening-the-protection-of-unregistered-ip-rights

Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 0904340664 - Chat Zalo - Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Đăng ký thương hiệu, Nhãn hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền...
Trang chủ   Liên hệ   Print   Favorites   Gui tin nay Gửi cho bạn bè   Đầu trang
Bài viết cùng mục - Tin tức
» Sản xuất thuốc chữa Covid-19 giả có thể bị phạt tới 20 tỷ đồng, tù chung thân hoặc tử hình
» Miễn trừ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với vắc xin trong cuộc chiến chống Covid-19
» hacked by gh4h3r
» Bảo hộ thương hiệu tại Hoa Kỳ thế nào cho nhanh chóng và tiết kiệm?
» Bảo vệ thương hiệu: Đừng để "Trâu chậm uống nước đục"
» Nhượng quyền sở hữu trí tuệ cho nhà nước trên cơ sở nào?
» Lợi ích của việc nhượng quyền giống lúa ST25 cho Nhà nước ?
» Coi chừng bị mất nhãn hiệu ở nước ngoài
» Lời cảm ơn nhân 13 năm thành lập SBLAW
» Mua bán hàng xách tay có bị xử lý không?
Các tin khác - Tin tức
» TRÒ CHƠI ĐIỆN TỪ DƯỚI GÓC NHÌN CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
» Cục SHTT khôi phục hoạt động nhận và trả kết quả đăng kí Sở hữu công nghiệp trực tiếp
» Duy trì hiệu lực nhãn hiệu: Phải làm gì khi quên gia hạn?
» Từ vụ xâm phạm nhãn hiệu SIKA, nhìn về thực trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam
» Biểu tượng ứng dụng là nhãn hiệu mới: mười điều kiện để có thiết kế và bảo vệ mạnh mẽ
» ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA VIỆC ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU QUA HỆ THỐNG MADRID
» Chương trình máy tính có được bảo hộ sở hữu trí tuệ như sáng chế không?
» Hướng dẫn bảo vệ ứng dụng của bạn bằng sở hữu trí tuệ
» Hướng dẫn bảo vệ ứng dụng của bạn bằng sở hữu trí tuệ
» Thông báo số 6959/TB-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ về tư cách pháp lý của người ký các tài liệu với danh nghĩa là đại diện của chủ đơn