Bảo hộ thương hiệu trên 60 quốc gia (SB Law) đại diện sở hữu công nghiệp được cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số 417/QĐ-SHTT Cục Sở Hữu Trí Tuệ | Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận Tổ chức tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan. sở hữu trí tuệ
Tin tức
Thương hiệu
Bản quyền tác giả
Kiểu dáng, Sáng chế
Bảo hộ quyền
Mua bán thương hiệu
Tính phí dịch vụ
Quang cáo
Hỗ trợ trực tuyến
Bảo hộ thương hiệu
Bộ hồ sơ đăng ký mã số mã vạch cho hộ kinh doanh cá thế
Đăng ký mã số mã vạch
Bộ hồ sơ đăng ký mã số mã vạch cho hộ kinh doanh cá thế

 Để Quý khách hàng hiểu hơn về hồ sơ đăng ký mã số mã vạch cho hộ kinh doanh cá thể, SBLAW giới thiệu một bộ hồ sơ điển hình để Quý khách hàng tham khảo.

 

HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ

            HỘ KINH DOANH THE VIVA HOUSE

 

STT

Tài liệu

Người ký

Số lượng

 

1.               

Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch

Ông Huỳnh Duy Khánh

 

03 bản

2.               

Bảng đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN

Ông Huỳnh Duy Khánh

 

03 bản

3.               

Phiếu biên nhận hồ sơ

Ông Huỳnh Duy Khánh

 Đại diện hộ kinh doanh

03 bản

 

 

Lưu ý:  Hộ kinh doanh kiểm tra lại toàn bộ thông tin trong hồ sơ, nếu không có vấn đề gì Quý khách hàng ký vào hồ sơ.

 

Tài liệu gửi lại cho Công ty Luật SB Law:

1.     Toàn bộ hồ sơ đã hoàn thiện theo hướng dẫn nêu trên;

2.     02 Bản sao chứng thực GCN Đăng ký Hộ kinh doanh.


 

 

 

Tên Tổ chức/Doanh nghiệp bằng tiếng Việt:

(Organization’s Name in Vietnamese)                        

 

 

 

 

Tên Tổ chức/Doanh nghiệp bằng tiếng Anh:

(Organization’s Name in English)

673/8E Tỉnh Lộ 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

 

Địa chỉ bằng tiếng Việt:

(Address in Vietnamese)

 

673/8E Provincial Road 10, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City

 

Địa chỉ bằng tiếng Anh

(Address in English)

 

Điện thoại (Tel): 0966027027                                                         Fax:

Website:                                                                                        E-mail:

Tài khoản (Account): ……………..

Ngân hàng (Bank): ………………..

Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp/Quyết định thành lập: Số 41W8044384

Ngày cấp: 27/09/2018              Cơ quan cấp: UBND Quận Bình Tân

Lĩnh vực hoạt động (Điền P vào ô trống)

R Sản xuất                            R Thương mại                      R Bán lẻ

R Dịch vụ                             * Khác:.......................................

Phân ngành:

Tổng chủng loại sản phẩm, dịch vụ đăng ký sử dụng MSMV:  <100

Chúng tôi xin đăng ký sử dụng loại mã (Điền P vào ô trống):

P    Mã doanh nghiệp

       *  8 chữ số (8 - digit)                    * 9 chữ số (9 - digit)                        R  10 chữ số (10 - digit)

*  Mã số địa điểm toàn cầu GLN (Global Location Number)

*    Mã số rút gọn EAN-8:

       Danh mục sản phẩm kèm theo

 

 

 

 

 

 

Đại diện Tổ chức/Doanh nghiệp

 

Chức danh (Title)

Họ và tên

 

Chức vụ, đơn vị

Điện thoại/fax

 

Hòm thư điện tử

 

Đại diện

có thẩm quyền

 

Huỳnh Duy Khánh

Chủ hộ kinh doanh

0966027027

 

duykhanh2015vn@gmail.com

Người liên lạc chính

 

Huỳnh Duy Khánh

Chủ hộ kinh doanh

 

 

0966027027

 

 

duykhanh2015vn@gmail.com

 

Chúng tôi cam đoan thông tin khai trên đúng cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến mã số, mã vạch, các quy định về phí và các điều khoản sau đây:

-   Chỉ s dụng mã s đã được cấp cho các sản phm, dch vụ ca mình;

-   Thc hiện đúng các quy định v nộp phí và np phí duy trì trước 30/6 hàng năm;

-    Khi do nào đó (b giải thể hoặc phá sản) không còn nhu cu s dụng mã s đã đưc cp thì chúng tôi s tng báo bằng văn bản cho Tổng cục TCĐLCL trong thời gian một tháng kể từ ngày giải th hoc phá sản;

-    Nếu đổi tên hoặc đổi cách pháp nhân, hoc địa chỉ chúng tôi s thông báo cho Tổng cục TCĐLCL trong thời gian một tháng k từ ngày thay đổi để làm thủ tục đổi giy chứng nhận .

 

Doanh nghiệp không điền vào ô này.

Mã M:     893............................

Mã GLN:  ...............................

Số GCN:   ...............................

Số VS :     ................................

Ngày cấp : ...............................

 

               TP.Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2018

                 LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP

                                                                                                       (Ký tên và đóng dấu)

                                                                                                      

 

 

 

 

                                                                             Huỳnh Duy Khánh

 

                                                                              Chủ hộ kinh doanh

 

BẢNG ĐĂNG KÝ DANH MỤC SN PHẨM SỬ DỤNG MÃ GTIN

 

 

Tên Tổ chc/Doanh nghip                                              HỘ KINH DOANH THE VIVA HOUSE

 Mã doanh nghiệp:                                                            893.............................................

Số giy chứng nhn:                                                         ...................................................

 

 

 

TT

 

 

 

Tên sn phm

 

 

 

vt phẩm/ thùng

 

 

 

GTIN

 

(Global Trade Item Number)

Mô tả sản phẩm

(Đc điểm, loại sn phm, bao gói,

số lượng, khối lượng, kích thước ...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

( tên và đóng dấu)

 

Tổng cng: ....................... loại vt phẩm .............. loại thùng.

 

.


TP. Hồ Chí Minh, ngày…….... tháng........ năm..........

 

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP

 

(Ký tên, đóng du)

 

 

 

Huỳnh Duy Khánh

Chủ hộ kinh doanh


VIỆN TIÊU CHUẨN

CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

VĂN PHÒNG MÃ SỐ MÃ VẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày    tháng    năm 2018

 

 

PHIẾU BIÊN NHẬN HỒ SƠ

Doanh nghiệp: HỘ KINH DOANH THE VIVA HOUSE

Địa chỉ: 673/8E Tỉnh Lộ 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung hồ sơ:

[  ]       Đăng ký mã số doanh nghiệp GS1

[  ]       Đăng ký mã số địa điểm toàn cầu GLN

[  ]       Đăng ký mã số GTIN-8

[  ]       Đăng ký mã số UPC

[  ]       Xác nhận sử dụng mã nước ngoài

[  ]       Đổi/Cấp lại Giấy chứng nhận

[  ]       Đề nghị thu hồi ………………

[  ]       Khác: ……………………………………………………………

Tình trạng hồ sơ: ………………………………………………………………………

Ngày nhận:          ……………………………             Ngày hẹn trả hồ sơ:    …………..

Người tiếp nhận hồ sơ:   ……………………….        Ký tên:

            Doanh nghiệp cử ông/bà:

Họ & tên: Nguyễn Thị Hồng Duyên

Số CMND: 132257268

Email: duyen.nguyen@sblaw.com.vn

Chức vụ: Nhân viên

Công ty: Luật TNHH SBLAW

Điện thoại: 01689074115

đại diện cho doanh nghiệp đến nhận hồ sơ và nghe hướng dẫn sử dụng MSMV.

* Chú ý: vui lòng mang theo phiếu biên nhận, bổ sung giấy tờ liên quan (trường hợp hồ sơ không đầy đủ), phí …..…………………… đồng   khi đến nhận hồ sơ.

Ngày    tháng     năm 2018

Đại diện hộ kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Duy Khánh

…../……/2018

Ký nhận hồ sơ

Văn phòng Mã số mã vạch – Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam.

Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: 04.3 8361463; Fax: 04.3 7562444

Email: info@gs1vn.org.vn; Website: www.gs1vn.org.vn

 

Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 0904340664 - Chat Zalo - Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Đăng ký thương hiệu, Nhãn hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền...
Trang chủ   Liên hệ   Print   Favorites   Gui tin nay Gửi cho bạn bè   Đầu trang
Bài viết cùng mục - Đăng ký mã vạch Việt Nam
» Quy trình mới để đăng ký mã số mã vạch
» Video: Mã số mã vạch là gì?
» Đăng ký mã số mã vạch cho hợp tác xã thành công
» Đăng ký mã số mã vạch online sau 1 ngày nhận kết quả
» Đăng ký thành công Mã số mã vạch cho doanh nghiệp
» Hướng dẫn Quy trình và Thủ tục đăng ký mã vạch
» Đăng ký mã số mã vạch cho Hộ kinh doanh
» Tư vấn đăng ký mã vạch cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp
» Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch
» Giấy chứng nhận Mã số mã vạch
Các tin khác - Tin tức
» TRÒ CHƠI ĐIỆN TỪ DƯỚI GÓC NHÌN CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
» Cục SHTT khôi phục hoạt động nhận và trả kết quả đăng kí Sở hữu công nghiệp trực tiếp
» Nhãn hiệu bị từ chối do không có khả năng tự phân biệt: Phải làm thế nào?
» Duy trì hiệu lực nhãn hiệu: Phải làm gì khi quên gia hạn?
» Duy trì hiệu lực nhãn hiệu: Phải làm gì khi quên gia hạn?
» Từ vụ xâm phạm nhãn hiệu SIKA, nhìn về thực trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam
» Biểu tượng ứng dụng là nhãn hiệu mới: mười điều kiện để có thiết kế và bảo vệ mạnh mẽ
» Luật Nhãn hiệu trong xu thế với Trí tuệ nhân tạo (AI)
» Công nghệ chuỗi khối (Blockchain): Chuyển đổi việc đăng ký quyền SHTT và tăng cường bảo vệ các quyền SHTT chưa đăng ký
» ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA VIỆC ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU QUA HỆ THỐNG MADRID
Hình ảnh văn phòng
Video tư vấn bảo hộ quyền
Tin mới đăng
Bằng khen, Giải thưởng uy tín
Đối tác

BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU SBLAW

Địa chỉ VP Hà Nội:

Tầng 2, Tòa 21T2, Hapulico Complex, số 81 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ VP TP. Hồ Chí Minh:

SBLAW, tầng 6, PDD Building, Số 162 đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Hotline: 0904340664 - Chat Zalo

Email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn 

Website: Baohothuonghieu.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Vui lòng dẫn Nguồn "Baohothuonghieu.com" khi phát hành thông tin từ website này

 

DMCA.com Protection Status
Đăng ký thương hiệu Đăng ký sáng chế Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng Bảo hộ thương hiệu Giải quyết tranh chấp Tư vấn luật doanh nghiệp
đăng ký logo Đăng ký kiểu dáng Đăng ký lưu hành dược phẩm Mua bán thương hiệu Tư vấn pháp luật Thành lập công ty
đăng ký logo độc quyền Mã số mã vạch Đăng ký thực phẩm chức năng Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Tư vấn hợp đồng Tư vấn đầu tư
Đăng ký bản quyền Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ chuyển nhượng nhãn hiệu Xử lý vi phạm quyền Đăng ký Sở hữu trí tuệ Đăng ký kinh doanh
Đăng ký nhãn hiệu Đăng ký bảo hộ tên miền Mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu Đăng ký bảo hộ thương hiệu Tra cứu thương hiệu Tư vấn đầu tư nước ngoài
Đăng ký nhãn hiệu Quốc tế Dịch vụ tra cứu nhãn hiệu Thủ tục đăng ký nhãn hiệu Nhượng quyền thương mại Cục sở hữu trí tuệ
Trademark registration  ...

 

Công ty SBLAW, Tư Vấn Luật,Thiết kế bởi:Digitalstar.vn
Hotline: 0904340664 (Mr.Hà) – Chat Zalo
baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Language:
Bộ hồ sơ đăng ký mã số mã vạch cho hộ kinh doanh cá thế
Đăng ký mã số mã vạch
Bộ hồ sơ đăng ký mã số mã vạch cho hộ kinh doanh cá thế

 Để Quý khách hàng hiểu hơn về hồ sơ đăng ký mã số mã vạch cho hộ kinh doanh cá thể, SBLAW giới thiệu một bộ hồ sơ điển hình để Quý khách hàng tham khảo.

 

HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ

            HỘ KINH DOANH THE VIVA HOUSE

 

STT

Tài liệu

Người ký

Số lượng

 

1.               

Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch

Ông Huỳnh Duy Khánh

 

03 bản

2.               

Bảng đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN

Ông Huỳnh Duy Khánh

 

03 bản

3.               

Phiếu biên nhận hồ sơ

Ông Huỳnh Duy Khánh

 Đại diện hộ kinh doanh

03 bản

 

 

Lưu ý:  Hộ kinh doanh kiểm tra lại toàn bộ thông tin trong hồ sơ, nếu không có vấn đề gì Quý khách hàng ký vào hồ sơ.

 

Tài liệu gửi lại cho Công ty Luật SB Law:

1.     Toàn bộ hồ sơ đã hoàn thiện theo hướng dẫn nêu trên;

2.     02 Bản sao chứng thực GCN Đăng ký Hộ kinh doanh.


 

 

 

Tên Tổ chức/Doanh nghiệp bằng tiếng Việt:

(Organization’s Name in Vietnamese)                        

 

 

 

 

Tên Tổ chức/Doanh nghiệp bằng tiếng Anh:

(Organization’s Name in English)

673/8E Tỉnh Lộ 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

 

Địa chỉ bằng tiếng Việt:

(Address in Vietnamese)

 

673/8E Provincial Road 10, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City

 

Địa chỉ bằng tiếng Anh

(Address in English)

 

Điện thoại (Tel): 0966027027                                                         Fax:

Website:                                                                                        E-mail:

Tài khoản (Account): ……………..

Ngân hàng (Bank): ………………..

Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp/Quyết định thành lập: Số 41W8044384

Ngày cấp: 27/09/2018              Cơ quan cấp: UBND Quận Bình Tân

Lĩnh vực hoạt động (Điền P vào ô trống)

R Sản xuất                            R Thương mại                      R Bán lẻ

R Dịch vụ                             * Khác:.......................................

Phân ngành:

Tổng chủng loại sản phẩm, dịch vụ đăng ký sử dụng MSMV:  <100

Chúng tôi xin đăng ký sử dụng loại mã (Điền P vào ô trống):

P    Mã doanh nghiệp

       *  8 chữ số (8 - digit)                    * 9 chữ số (9 - digit)                        R  10 chữ số (10 - digit)

*  Mã số địa điểm toàn cầu GLN (Global Location Number)

*    Mã số rút gọn EAN-8:

       Danh mục sản phẩm kèm theo

 

 

 

 

 

 

Đại diện Tổ chức/Doanh nghiệp

 

Chức danh (Title)

Họ và tên

 

Chức vụ, đơn vị

Điện thoại/fax

 

Hòm thư điện tử

 

Đại diện

có thẩm quyền

 

Huỳnh Duy Khánh

Chủ hộ kinh doanh

0966027027

 

duykhanh2015vn@gmail.com

Người liên lạc chính

 

Huỳnh Duy Khánh

Chủ hộ kinh doanh

 

 

0966027027

 

 

duykhanh2015vn@gmail.com

 

Chúng tôi cam đoan thông tin khai trên đúng cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến mã số, mã vạch, các quy định về phí và các điều khoản sau đây:

-   Chỉ s dụng mã s đã được cấp cho các sản phm, dch vụ ca mình;

-   Thc hiện đúng các quy định v nộp phí và np phí duy trì trước 30/6 hàng năm;

-    Khi do nào đó (b giải thể hoặc phá sản) không còn nhu cu s dụng mã s đã đưc cp thì chúng tôi s tng báo bằng văn bản cho Tổng cục TCĐLCL trong thời gian một tháng kể từ ngày giải th hoc phá sản;

-    Nếu đổi tên hoặc đổi cách pháp nhân, hoc địa chỉ chúng tôi s thông báo cho Tổng cục TCĐLCL trong thời gian một tháng k từ ngày thay đổi để làm thủ tục đổi giy chứng nhận .

 

Doanh nghiệp không điền vào ô này.

Mã M:     893............................

Mã GLN:  ...............................

Số GCN:   ...............................

Số VS :     ................................

Ngày cấp : ...............................

 

               TP.Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2018

                 LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP

                                                                                                       (Ký tên và đóng dấu)

                                                                                                      

 

 

 

 

                                                                             Huỳnh Duy Khánh

 

                                                                              Chủ hộ kinh doanh

 

BẢNG ĐĂNG KÝ DANH MỤC SN PHẨM SỬ DỤNG MÃ GTIN

 

 

Tên Tổ chc/Doanh nghip                                              HỘ KINH DOANH THE VIVA HOUSE

 Mã doanh nghiệp:                                                            893.............................................

Số giy chứng nhn:                                                         ...................................................

 

 

 

TT

 

 

 

Tên sn phm

 

 

 

vt phẩm/ thùng

 

 

 

GTIN

 

(Global Trade Item Number)

Mô tả sản phẩm

(Đc điểm, loại sn phm, bao gói,

số lượng, khối lượng, kích thước ...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

( tên và đóng dấu)

 

Tổng cng: ....................... loại vt phẩm .............. loại thùng.

 

.


TP. Hồ Chí Minh, ngày…….... tháng........ năm..........

 

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP

 

(Ký tên, đóng du)

 

 

 

Huỳnh Duy Khánh

Chủ hộ kinh doanh


VIỆN TIÊU CHUẨN

CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

VĂN PHÒNG MÃ SỐ MÃ VẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày    tháng    năm 2018

 

 

PHIẾU BIÊN NHẬN HỒ SƠ

Doanh nghiệp: HỘ KINH DOANH THE VIVA HOUSE

Địa chỉ: 673/8E Tỉnh Lộ 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung hồ sơ:

[  ]       Đăng ký mã số doanh nghiệp GS1

[  ]       Đăng ký mã số địa điểm toàn cầu GLN

[  ]       Đăng ký mã số GTIN-8

[  ]       Đăng ký mã số UPC

[  ]       Xác nhận sử dụng mã nước ngoài

[  ]       Đổi/Cấp lại Giấy chứng nhận

[  ]       Đề nghị thu hồi ………………

[  ]       Khác: ……………………………………………………………

Tình trạng hồ sơ: ………………………………………………………………………

Ngày nhận:          ……………………………             Ngày hẹn trả hồ sơ:    …………..

Người tiếp nhận hồ sơ:   ……………………….        Ký tên:

            Doanh nghiệp cử ông/bà:

Họ & tên: Nguyễn Thị Hồng Duyên

Số CMND: 132257268

Email: duyen.nguyen@sblaw.com.vn

Chức vụ: Nhân viên

Công ty: Luật TNHH SBLAW

Điện thoại: 01689074115

đại diện cho doanh nghiệp đến nhận hồ sơ và nghe hướng dẫn sử dụng MSMV.

* Chú ý: vui lòng mang theo phiếu biên nhận, bổ sung giấy tờ liên quan (trường hợp hồ sơ không đầy đủ), phí …..…………………… đồng   khi đến nhận hồ sơ.

Ngày    tháng     năm 2018

Đại diện hộ kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Duy Khánh

…../……/2018

Ký nhận hồ sơ

Văn phòng Mã số mã vạch – Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam.

Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: 04.3 8361463; Fax: 04.3 7562444

Email: info@gs1vn.org.vn; Website: www.gs1vn.org.vn

 

Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 0904340664 - Chat Zalo - Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Đăng ký thương hiệu, Nhãn hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền...
Trang chủ   Liên hệ   Print   Favorites   Gui tin nay Gửi cho bạn bè   Đầu trang
Bài viết cùng mục - Đăng ký mã vạch Việt Nam
» Quy trình mới để đăng ký mã số mã vạch
» Video: Mã số mã vạch là gì?
» Đăng ký mã số mã vạch cho hợp tác xã thành công
» Đăng ký mã số mã vạch online sau 1 ngày nhận kết quả
» Đăng ký thành công Mã số mã vạch cho doanh nghiệp
» Hướng dẫn Quy trình và Thủ tục đăng ký mã vạch
» Đăng ký mã số mã vạch cho Hộ kinh doanh
» Tư vấn đăng ký mã vạch cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp
» Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch
» Giấy chứng nhận Mã số mã vạch
Các tin khác - Tin tức
» TRÒ CHƠI ĐIỆN TỪ DƯỚI GÓC NHÌN CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
» Cục SHTT khôi phục hoạt động nhận và trả kết quả đăng kí Sở hữu công nghiệp trực tiếp
» Nhãn hiệu bị từ chối do không có khả năng tự phân biệt: Phải làm thế nào?
» Duy trì hiệu lực nhãn hiệu: Phải làm gì khi quên gia hạn?
» Duy trì hiệu lực nhãn hiệu: Phải làm gì khi quên gia hạn?
» Từ vụ xâm phạm nhãn hiệu SIKA, nhìn về thực trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam
» Biểu tượng ứng dụng là nhãn hiệu mới: mười điều kiện để có thiết kế và bảo vệ mạnh mẽ
» Luật Nhãn hiệu trong xu thế với Trí tuệ nhân tạo (AI)
» Công nghệ chuỗi khối (Blockchain): Chuyển đổi việc đăng ký quyền SHTT và tăng cường bảo vệ các quyền SHTT chưa đăng ký
» ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA VIỆC ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU QUA HỆ THỐNG MADRID