Bảo hộ thương hiệu trên 60 quốc gia (SB Law) đại diện sở hữu công nghiệp được cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số 417/QĐ-SHTT Cục Sở Hữu Trí Tuệ | Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận Tổ chức tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan. sở hữu trí tuệ
Tin tức
Thương hiệu
Bản quyền tác giả
Kiểu dáng, Sáng chế
Bảo hộ quyền
Mua bán thương hiệu
Tính phí dịch vụ
Quang cáo
Hỗ trợ trực tuyến
Bảo hộ thương hiệu
Thông báo về một số nội dung cơ bản của Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN
Văn bản pháp luật
Thông báo về một số nội dung cơ bản của Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN

Ngày 13/02/2012, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN hướng dẫn việc cấp,

thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN (sau đây gọi là “Thông tư”). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/3/2012.
Nội dung của Thông tư gồm 2 điều, trong đó Điều 1 sửa đổi, bổ sung nội dung 9 điều của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN, cụ thể như sau:
1. Về cá nhân được cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp (khoản 2 Mục I):
Trên cơ sở quy định tại khoản 3 Điều 201 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) về điều kiện đối với cá nhân được cấp Thẻ giám định viên sở hữu trí tuệ (“SHTT”), Thông tư đã hướng dẫn cụ thể về điều kiện đối với cá nhân được cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp (“SHCN”) và xác định rõ một số khái niệm như “Thường trú tại Việt Nam”; “Có phẩm chất đạo đức tốt”; “Có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp Thẻ giám định viên”; “Đã qua thực tế hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực đề nghị cấp Thẻ giám định từ 05 năm trở lên”.
2. Về tổ chức được cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định SHCN (khoản 3 Mục I):
Để hướng dẫn các quy định về tổ chức được cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định SHCN quy định tại khoản 2 Điều 201 của Luật SHTT và Điều 42 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 119/2010/NĐ-CP), Thông tư đã xác định rõ một số loại hình tổ chức được hoạt động giám định SHCN như “Doanh nghiệp”, “Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã”, “Đơn vị sự nghiệp”, “Các tổ chức hành nghề luật sư được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về luật sư”.
3. Về thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định (khoản 1 Mục IV):
Thông tư đã xác định rõ thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định nhằm tăng cường phân cấp hoạt động quản lý nhà nước về giám định SHCN cho địa phương và phù hợp với tình hình thực tế, theo đó:
(i) Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định cho các đơn vị sự nghiệp là tổ chức khoa học và công nghệ đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ;
(ii) Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định cho các tổ chức đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của địa phương.
4. Về hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định (khoản 2 Mục IV):
Để phù hợp với quy định tại Điều 201 của Luật SHTT về các đối tượng được hoạt động giám định SHTT, trong Thông tư, các quy định về giấy tờ, tài liệu cần có trong hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định cũng đã được sửa đổi, bổ sung, theo đó, đối với doanh nghiệp phải có “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”, đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải có “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”, đối với các đơn vị sự nghiệp là tổ chức khoa học và công nghệ phải có “Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ”, đối với đơn vị sự nghiệp không phải là tổ chức khoa học và công nghệ phải có “Quyết định thành lập” và “Giấy đăng ký hoạt động” (nếu pháp luật quy định phải đăng ký hoạt động), đối với tổ chức hành nghề luật sư phải có “Giấy đăng ký hoạt động”, đối với tổ chức hành nghề luật sư phải có “Giấy đăng ký hoạt động”. Các quy định khác liên quan đến hồ sơ và trình tự, thủ tục xem xét hồ sơ vẫn được giữ nguyên như quy định của Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN.
Ngoài ra, các văn bản pháp luật được viện dẫn trong Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN cũng được sửa đổi nhằm bảo đảm tính chính xác và cập nhật với các văn bản pháp luật hiện hành.
Toàn văn Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN có thể tải về tại đây (DOC/PDF).
Bản hợp nhất Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo các Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN; Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN và Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN có thể tải về tại đây (DOC/PDF).
Theo Hồ Thị Mỹ,
Phòng Pháp chế & Chính sách
Cục sở hữu trí thệ

Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 0904340664 - Chat Zalo - Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Đăng ký thương hiệu, Nhãn hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền...
Trang chủ   Liên hệ   Print   Favorites   Gui tin nay Gửi cho bạn bè   Đầu trang
Bài viết cùng mục - Văn bản Sở hữu công nghiệp
» Quy chế thẩm định đơn sở hữu công nghiệp
» Các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ
» Các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ
» Bộ luật, luật sở hữu trí tuệ
» Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
» Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước
» 2 trường hợp không phải đăng ký nhượng quyền thương mại
» Thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
» Xử lý hành chính vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
» Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH 12
Các tin khác - Tin tức
» SBLAW được Legal 500 đánh giá tín nhiệm cao về hoạt động tư vấn sở hữu trí tuệ
» Sai lầm về sở hữu trí tuệ khi khởi nghiệp
» Chúc mừng sinh nhật SBLAW lần thứ 12
» Thủ tục đăng ký mã doanh nghiệp UPC
» Vì sao bạn trẻ khởi nghiệp dễ bị đánh cắp ý tưởng, mất cơ hội thị trường?
» Vì sao bạn trẻ khởi nghiệp dễ bị đánh cắp ý tưởng, mất cơ hội thị trường?
» NHỮNG THÁCH THỨC ĐẶT RA TRONG BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM
» Vấn nạn hàng giả, hàng nhái Chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe
» Hạn chế của hoạt động giám định sở hữu trí tuệ
» Thông báo về việc điều chỉnh đối với một số mã còn tồn tại sai sót trong bản dịch tiếng Việt của Bảng phân loại quốc tế về hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2019 hiện hành
Hình ảnh văn phòng
Video tư vấn bảo hộ quyền
Tin mới đăng
Bằng khen, Giải thưởng uy tín
Đối tác

BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU SBLAW

Địa chỉ VP Hà Nội:

SBLAW, tầng 18, Center Buiding, Hapulico complex, Số 85, Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ VP TP. Hồ Chí Minh:

SBLAW, tầng 8, PDD Building, Số 162 đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Hotline: 0904340664 - Chat Zalo

Email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn 

Website: Baohothuonghieu.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Vui lòng dẫn Nguồn "Baohothuonghieu.com" khi phát hành thông tin từ website này

 

DMCA.com Protection Status
Đăng ký thương hiệu Đăng ký sáng chế Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng Bảo hộ thương hiệu Giải quyết tranh chấp Tư vấn luật doanh nghiệp
đăng ký logo Đăng ký kiểu dáng Đăng ký lưu hành dược phẩm Mua bán thương hiệu Tư vấn pháp luật Thành lập công ty
đăng ký logo độc quyền Mã số mã vạch Đăng ký thực phẩm chức năng Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Tư vấn hợp đồng Tư vấn đầu tư
Đăng ký bản quyền Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ chuyển nhượng nhãn hiệu Xử lý vi phạm quyền Đăng ký Sở hữu trí tuệ Đăng ký kinh doanh
Đăng ký nhãn hiệu Đăng ký bảo hộ tên miền Mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu Đăng ký bảo hộ thương hiệu Tra cứu thương hiệu Tư vấn đầu tư nước ngoài
Đăng ký nhãn hiệu Quốc tế Dịch vụ tra cứu nhãn hiệu Thủ tục đăng ký nhãn hiệu Nhượng quyền thương mại Cục sở hữu trí tuệ
Trademark registration  ...

 

Công ty SBLAW, Tư Vấn Luật,Thiết kế bởi:Digitalstar.vn
Hotline: 0904340664 (Mr.Hà) – Chat Zalo
baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Language:
Thông báo về một số nội dung cơ bản của Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN
Văn bản pháp luật
Thông báo về một số nội dung cơ bản của Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN

Ngày 13/02/2012, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN hướng dẫn việc cấp,

thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN (sau đây gọi là “Thông tư”). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/3/2012.
Nội dung của Thông tư gồm 2 điều, trong đó Điều 1 sửa đổi, bổ sung nội dung 9 điều của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN, cụ thể như sau:
1. Về cá nhân được cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp (khoản 2 Mục I):
Trên cơ sở quy định tại khoản 3 Điều 201 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) về điều kiện đối với cá nhân được cấp Thẻ giám định viên sở hữu trí tuệ (“SHTT”), Thông tư đã hướng dẫn cụ thể về điều kiện đối với cá nhân được cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp (“SHCN”) và xác định rõ một số khái niệm như “Thường trú tại Việt Nam”; “Có phẩm chất đạo đức tốt”; “Có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp Thẻ giám định viên”; “Đã qua thực tế hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực đề nghị cấp Thẻ giám định từ 05 năm trở lên”.
2. Về tổ chức được cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định SHCN (khoản 3 Mục I):
Để hướng dẫn các quy định về tổ chức được cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định SHCN quy định tại khoản 2 Điều 201 của Luật SHTT và Điều 42 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 119/2010/NĐ-CP), Thông tư đã xác định rõ một số loại hình tổ chức được hoạt động giám định SHCN như “Doanh nghiệp”, “Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã”, “Đơn vị sự nghiệp”, “Các tổ chức hành nghề luật sư được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về luật sư”.
3. Về thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định (khoản 1 Mục IV):
Thông tư đã xác định rõ thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định nhằm tăng cường phân cấp hoạt động quản lý nhà nước về giám định SHCN cho địa phương và phù hợp với tình hình thực tế, theo đó:
(i) Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định cho các đơn vị sự nghiệp là tổ chức khoa học và công nghệ đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ;
(ii) Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định cho các tổ chức đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của địa phương.
4. Về hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định (khoản 2 Mục IV):
Để phù hợp với quy định tại Điều 201 của Luật SHTT về các đối tượng được hoạt động giám định SHTT, trong Thông tư, các quy định về giấy tờ, tài liệu cần có trong hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định cũng đã được sửa đổi, bổ sung, theo đó, đối với doanh nghiệp phải có “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”, đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải có “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”, đối với các đơn vị sự nghiệp là tổ chức khoa học và công nghệ phải có “Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ”, đối với đơn vị sự nghiệp không phải là tổ chức khoa học và công nghệ phải có “Quyết định thành lập” và “Giấy đăng ký hoạt động” (nếu pháp luật quy định phải đăng ký hoạt động), đối với tổ chức hành nghề luật sư phải có “Giấy đăng ký hoạt động”, đối với tổ chức hành nghề luật sư phải có “Giấy đăng ký hoạt động”. Các quy định khác liên quan đến hồ sơ và trình tự, thủ tục xem xét hồ sơ vẫn được giữ nguyên như quy định của Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN.
Ngoài ra, các văn bản pháp luật được viện dẫn trong Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN cũng được sửa đổi nhằm bảo đảm tính chính xác và cập nhật với các văn bản pháp luật hiện hành.
Toàn văn Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN có thể tải về tại đây (DOC/PDF).
Bản hợp nhất Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo các Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN; Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN và Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN có thể tải về tại đây (DOC/PDF).
Theo Hồ Thị Mỹ,
Phòng Pháp chế & Chính sách
Cục sở hữu trí thệ

Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 0904340664 - Chat Zalo - Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Đăng ký thương hiệu, Nhãn hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền...
Trang chủ   Liên hệ   Print   Favorites   Gui tin nay Gửi cho bạn bè   Đầu trang
Bài viết cùng mục - Văn bản Sở hữu công nghiệp
» Quy chế thẩm định đơn sở hữu công nghiệp
» Các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ
» Các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ
» Bộ luật, luật sở hữu trí tuệ
» Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
» Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước
» 2 trường hợp không phải đăng ký nhượng quyền thương mại
» Thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
» Xử lý hành chính vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
» Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH 12
Các tin khác - Tin tức
» SBLAW được Legal 500 đánh giá tín nhiệm cao về hoạt động tư vấn sở hữu trí tuệ
» Sai lầm về sở hữu trí tuệ khi khởi nghiệp
» Chúc mừng sinh nhật SBLAW lần thứ 12
» Thủ tục đăng ký mã doanh nghiệp UPC
» Vì sao bạn trẻ khởi nghiệp dễ bị đánh cắp ý tưởng, mất cơ hội thị trường?
» Vì sao bạn trẻ khởi nghiệp dễ bị đánh cắp ý tưởng, mất cơ hội thị trường?
» NHỮNG THÁCH THỨC ĐẶT RA TRONG BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM
» Vấn nạn hàng giả, hàng nhái Chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe
» Hạn chế của hoạt động giám định sở hữu trí tuệ
» Thông báo về việc điều chỉnh đối với một số mã còn tồn tại sai sót trong bản dịch tiếng Việt của Bảng phân loại quốc tế về hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2019 hiện hành